Oikeustiede:parlamentarismi

  Tieteen termipankista

  parlamentarismi

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  parlamentarismi
  Määritelmä hallitusjärjestelmä, jossa toimeenpanovallan (Suomessa valtioneuvosto eli hallitus) tulee nauttia kansanedustuslaitoksen (Suomessa eduskunta) luottamusta, joka ilmaistaan luottamusäänestyksessä
  Selite

  Parlamentarismi ei suoraan ulotu toiseen hallitusvallan käyttäjään, valtion päämieheen (Suomessa tasavallan presidenttiin). Parlamentarismi perustuu siihen, että kansalaisten valitsema parlamentti pystyy kontrolloimaan hallitusta, jota kansa ei vaaleilla valitse. Tämän kääntöpuolena on valtioneuvoston, käytännössä enemmistöhallituksen, vahva vaikutus eduskunnan ja etenkin hallitusta tukevien eduskuntaryhmien päätösten sisältöön.

  Mikäli hallitus menettää parlamentin luottamuksen, se on velvollinen pyytämään eroa ja voidaan eronpyynnöttäkin tasavallan presidentin päätöksin vapauttaa tehtävästään.

  Vuoden 2000 perustuslakiuudistuksen keskeisenä tavoitteena oli sitoa tasavallan presidentti ns. parlamentaarisen katteen välityksin valtioneuvoston tekemiin ratkaisuehdotuksiin presidentin esittelyssä. Ulkopoliittisessa päätösvallan käytössä vastuukate toimii vapaamuotoisemmin: tasavallan presidentti säädetään johtamaan ulkopolitiikkaa (mm. kansainväliset velvoitteet), mutta "yhteistoiminnassa" valtioneuvoston kanssa. Tällaisen yhteistoimintavelvoitteen tarkkaa sisältöä ei perustuslaissa säädetä. Jos kuitenkin käy niin, että ulkopolitiikkaa koskevassa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston välisessä erimielisyystilanteessa ratkaisuehdotuksesta ei saavuteta yhteisymmärrystä, valtioneuvosto voi siirtää asian eduskunnan lopullisesti päätettäväksi.

  Hyvin toimivaan parlamentarismiin kuuluu parlamentaarinen oppositio.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:parlamentarismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:parlamentarismi.)