Oikeustiede:perustuslaki

  From Tieteen termipankki

  perustuslaki

  perustuslaki
  Definition säädös, joka säännöksissään ilmaisee kysymyksessä olevan perustuslain
  Explanation

  Perustuslain tunnusmerkkinä on laissa (kuten PeL 130 §: "Tämä perustuslaki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000") oleva nimenomainen toteamus siitä, että laki on voimassa perustuslakina eikä esimerkiksi poikkeuslakina eli poikkeuksena perustuslaista. Jos perustuslakiin tehdään muutos, muutoslaissa ei tällaista merkintää ole. Muutos tulee konsolidoidussa (lakikokoelmissa julkaistuissa) perustuslakiteksteissä merkityksi osaksi perustuslakia.

  Perustuslain säännösten sisältöä voidaan de facto muuttaa poikkeuslakien ja tilapäisiä poikkeuksia perusoikeuksista tarkoittavien lakien ohessa myös 2/3 enemmistöllä hyväksytyllä tavallisella laeilla, jolla säädetään Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävä toimivallan siirto Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle.

  Suomen perustuslain 1 §:ssä perustuslaki ja Suomen valtiosääntö ymmärretään synonyymisesti: "Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa."
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.9.2023: Oikeustiede:perustuslaki. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:perustuslaki.)