Oikeustiede:perustuslaki

From Tieteen termipankki

perustuslaki

perustuslaki
Definition säädös, joka säännöksissään ilmaisee kysymyksessä olevan perustuslain
Explanation

Perustuslain tunnusmerkkinä on laissa (kuten PeL 130 §: "Tämä perustuslaki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000") oleva nimenomainen toteamus siitä, että laki on voimassa perustuslakina eikä esimerkiksi poikkeuslakina eli poikkeuksena perustuslaista. Jos perustuslakiin tehdään muutos, muutoslaissa ei tällaista merkintää ole. Muutos tulee konsolidoidussa (lakikokoelmissa julkaistuissa) perustuslakiteksteissä merkityksi osaksi perustuslakia.

Perustuslain säännösten sisältöä voidaan de facto muuttaa poikkeuslakien ja tilapäisiä poikkeuksia perusoikeuksista tarkoittavien lakien ohessa myös 2/3 enemmistöllä hyväksytyllä tavallisella laeilla, jolla säädetään Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävä toimivallan siirto Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle.

Suomen perustuslain 1 §:ssä perustuslaki ja Suomen valtiosääntö ymmärretään synonyymisesti: "Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa."
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related Concepts


References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.2.2023: Oikeustiede:perustuslaki. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:perustuslaki.)

SLYpalkki.jpg