Oikeustiede:eduskunta

  From Tieteen termipankki

  eduskunta

  eduskunta
  Definition ylin, kansalaisten vaaleissa valitsemista kansanedustajista koostuva valtioelin (valtiopäivät) Suomessa
  Explanation

  Eduskunnan toimivaltaan kuuluu lainsäädäntövalta, päätösvalta valtiontaloudesta, tärkeimpien kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja valtiosopimusten voimaansaattaminen lailla sekä monimuotoinen hallinnon toimintojen oikeudellinen ja poliittinen valvonta mm. parlamentarismin sääntöjen nojalla.

  Suomessa sovelletaan kansansuvereniteettiperiaatetta: perustuslain 2.1 §:n mukaan valtiovalta kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Eduskuntaan kuuluu kaksisataa nelivuotiskaudeksi valittua kansanedustajaa. He voivat vain valtiopäiville määrämuotoisesti kokoontuneena eduskuntana käyttää päätösvaltaa.

  Vertailevassa valtiosääntöoikeudessa eduskuntaa, kansanedustuslaitoksena, luonnehditaan parlamentin käsitteellä. Tämä brittiläistaustainen, mutta ranskan kielestä johdettu termi viittaa kansanedustuslaitokseen keskustelevana valtioelimenä (en parliament), ja on taustana termille parlamentarismi.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Equivalents

  parliament (luo nimityssivu)englanti

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.9.2023: Oikeustiede:eduskunta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:eduskunta.)