Oikeustiede:valtioneuvosto (valtiosääntöoikeus)

  Tieteen termipankista

  valtioneuvosto

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  valtioneuvosto
  Määritelmä toimeenpanovaltaa (hallitus- ja hallintoasiat, perustuslain 65.1 §) käyttävä valtioelin, joka eräin osin yhdessä tasavallan presidentin kanssa käyttää hallitusvaltaa
  Selite

  Valtioneuvosto käsittää pääministerin ja ministerien sekä laillisuusvalvontaan rajautuvassa merkityksessä valtioneuvoston oikeuskanslerin muodostaman kollegion, joka toimii nimikkeellä valtioneuvoston yleisistunto. Laajemmassa merkityksessä valtioneuvostolla tarkoitetaan valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden yhteisesti muodostamaa hallitus- ja hallintoasioiden päätöksentekorakennetta ja toimivaltuuksia. Valtioneuvosto panee eduskunnan ja tasavallan presidentin päätökset täytäntöön.

  Perustuslain (PeL) 65 §:ssä säädetään valtioneuvostolle hallitusasioihin rinnasteisiksi hallintoasiat. Valtiosääntöoikeudellisesti hallitusvaltaa ja sen osa-aluetta "rinnasteiset hallintoasiat" voidaan luonnehtia pääpiirteisesti valtiovallan kolmijako-opin periaatteiden mukaan valtiollisen vallan käyttämiseksi hallitusvallan alalla ja lisäksi myös hallintoasioissa.

  PeL 65 §:n säännöksissä valtioneuvoston tehtävät ymmärretään vuoden 2000 perustuslakia edeltäneeseen tapaan laajamerkityksisesti yleisistunnossa kollegisesti ja ministeriössä ministerijohtoisesti ratkaistavien asioiden kokonaisuutena (HE 184/1992). Pykälä määrittelee valtioneuvoston tehtävät mutta ei sitä, miten niitä koskeva ratkaisuvalta jakaantuu valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden välillä (PeL 67 §).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:valtioneuvosto (valtiosääntöoikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtioneuvosto (valtiosääntöoikeus).)