Oikeustiede:presumptioteoria

  Tieteen termipankista

  presumptioteoria

  presumptioteoria
  Määritelmä vuoden 1919 hallitusmuodon sääntelemässä järjestelmässä presumptioteorialla tarkoitettin lainopin kehittämää perustuslaintulkintaa, jonka mukaan tasavallan presidentin nimittäessä valtioneuvoston jäsenet näiden oletetaan siinä vaiheessa nauttivan eduskunnan (enemmistön) luottamusta
  Selite Vuoden 1919 hallitusmuodossa säädettiin, että valtioneuvoston jäsenten on nautittava eduskunnan luottamusta, mutta siinä ei säädetty menettelystä, jolla valtioneuvoston eduskunnan (enemmistön) taholta nauttima luottamus nimitettäessä todettaisiin. Presumptioteoriaa tarvittiin kattamaan luottamussäännös nimittämisvaiheen kohdalla valtiosääntöisessä järjestelmässä, jossa tasavallan presidentillä saattoi poliittisesta tilanteesta riippuen olla runsaastikin liikkumavaraa ministeristön nimittäessään. Vasta 1991 ja 1994 perustuslakiin lisättiin säännöksiä eduskuntaryhmien kuulemisesta ennen ministeristön nimittämistä. Vuoden 2000 perustuslaki puolestaan muutti ratkaisevasti järjestelmää siirtäessään valtioneuvoston nimittämisen käytännössä eduskunnan asiaksi ja yksinomaan sen päätöksistä riippuvaksi. Presumptioteorialla ei ollut enää käyttöä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Antero Jyränki

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Oikeustiede:presumptioteoria. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:presumptioteoria.)