Oikeustiede:valtakunnansyyttäjä

  Tieteen termipankista

  valtakunnansyyttäjä

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  valtakunnansyyttäjä
  Määritelmä syyttäjälaitosta johtava ylin syyttäjä
  Selite

  Suomen perustuslain 104 §:n mukaan syyttäjälaitosta johtaa ylimpänä syyttäjänä valtakunnansyyttäjä, jonka tasavallan presidentti nimittää. Valtakunnansyyttäjä toimii syyttäjien esimiehenä. Valtakunnansyyttäjä nimittää kihlakunnansyyttäjät, antaa yleisiä ohjeita syyttäjille ja voi ottaa itse ratkaistavakseen alaiselleen syyttäjälle kuuluvan asian ja määrätä alaisensa syyttäjän ajamaan syytettä, jonka nostamisesta hän on päättänyt. Valtakunnansyyttäjä johtaa ja kehittää syyttäjäntoimintaa sekä valvoo alaisiaan syyttäjiä, osallistuu syyttäjäntoimintaan liittyvän lainsäädännön kehittämiseen sekä edustaa syyttäjiä korkeimmassa oikeudessa. Apulaisvaltakunnansyyttäjä ratkaisee samoin valtuuksin kuin valtakunnansyyttäjä hänen käsiteltäväkseen kuuluvat asiat ja toimii valtakunnansyyttäjän sijaisena. Valtakunnansyyttäjä johtaa keskushallintoviranomaisena toimivaa valtakunnansyyttäjänvirastoa.

  Käytetyt lähteet:

  Suomen perustuslaki (731/1999) 104 §, 110 §, 113 §, 114 § ja 117 §, laki syyttäjänlaitoksesta (439/2011), laki valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä (196/2000) 4 §, 10 §, laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (460/2003) 24 §
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Kirsi Kuusikko

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 12.7.2024: Oikeustiede:valtakunnansyyttäjä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtakunnansyyttäjä.)