Oikeustiede:epäluottamuslause

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

epäluottamuslause

epäluottamuslause
Definition eduskunnan täysistunnon tekemä vapaamuotoinen päätös, jonka sisältö osoittaa, ettei valtioneuvosto tai sen yksittäinen jäsen (ministeri) nauti eduskunnan luottamusta
Explanation

Parlamentarismin keskuskäsitteen, eduskunnan luottamusvaatimuksen, merkityssisältöä ei perustuslaissa määritellä, ei myöskään mahdollisen luottamuspulan ulkoista tunnusmerkkiä, päätöstä epäluottamuslauseesta l. epäluottamuksesta.

Käytännössä ehdotuksia eduskunnan täysistuntopäätökseksi epäluottamuslauseen antamisesta tekevät yksittäiset kansanedustajat. Säännönmukaisimmin tällaisia ehdotuksia tehdään välikysymysmenettelyssä ja eduskunnan päättäessä hallituksen tiedonantona eduskunnalle antamasta hallitusohjelmasta.

Eduskunnassa lähes minkä tahansa asian täysistuntokäsittelyn yhteydessä voidaan tehdä ehdotus päätösmuotoilusta, joka asiallisesti sisältää ehdotuksen epäluottamuslauseeksi. Se sisältää ehdotuksen vapaamuotoiseksi perustuslausumaksi, ns. ponneksi, jonka sisältönä on toteamus, jonka mukaan valtioneuvosto tai sen yksittäinen jäsen ei nauti eduskunnan luottamusta. Muotoilun on oltava sanonnoiltaan selkeästi luottamuksen puuttumisen osoittava.

Epäluottamuslausekäytännöt toteuttavat parlamentarismia. Käytännössä enemmistöhallitusten kausina, jotka ovat olleet vuoden 2000 perustuslain voimassaolokaudella sääntönä, hallitus voi torjua epäluottamuslauseen antamisen hallituspuolueiden eduskuntaryhmien jäsenten äänin.

Epäluottamuslauseiden ohessa voidaan ehdottaa myös luottamuslauseeksi muotoiltuja perustelulausumia.

Jos eduskunta hyväksyy epäluottamusta osoittavan perustelulausuman, valtioneuvostolle tai kohteena olevalle yksittäiselle ministerille syntyy välittömästi eroamisvelvollisuus. Eroamispyynnön esittää koko hallituksen puolesta pääministeri tasavallan presidentille. Presidentti on oikeudellisesti velvollinen myöntämään eron. Uuden hallituksen nimittämiseen saakka epäluottamuslauseen kohteeksi joutunut valtioneuvosto kuitenkin jatkaa ns. toimitusministeristönä työtään uuden hallituksen nimittämiseen saakka.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 3.12.2021: Oikeustiede:epäluottamuslause. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:epäluottamuslause.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg