Oikeustiede:virkamies

  From Tieteen termipankki

  virkamies

  virkamies
  Definition henkilö, joka on julkisyhteisön palveluksessa virkasuhteessa
  Explanation

  Hallinto-oikeudellinen virkamieskäsite kattaa julkisyhteisöjen virkasuhteiset työntekijät. Virkasuhde on julkisoikeudellinen palvelussuhde. Virkamiehiä on valtion, kuntien ja kuntayhtymien sekä evankelisluterilaisen kirkon palveluksessa. Myös eduskunnan ja eräiden julkisoikeudellisten laitosten palveluksessa on virkamiehiä. Kuntien ja kirkon palveluksessa olevia kutsutaan viranhaltijoiksi. Virkamiehet voivat olla virkaan toistaiseksi nimitettyjä tai määräaikaisia.

  Rikosoikeudellinen virkamieskäsite vastaa sisällöltään hyvin pitkälle hallinto-oikeudellista käsitettä.

  Käytetyt lähteet: valtion virkamieslaki (750/1994) 1 §, laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 2 §, rikoslaki (39/1889) 40:11
  Additional Information
  Kirjoittaja: Heikki Kulla

  Related Concepts

  Sources

  Bruun&al1995, s. 50-51, Koskinen&Kulla2013, s. 14-16

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.9.2023: Oikeustiede:virkamies. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:virkamies.)