Oikeustiede:ministerisyytealoite

  Tieteen termipankista

  ministerisyytealoite

  ministerisyytealoite
  Määritelmä menettelytavat, joiden välityksen ministerin syyttäminen valtakunnanoikeudessa voidaan panna vireille eduskunnassa
  Selite

  Valtioneuvoston jäsenen (ministerin) ns. virkatoimen lainvastaisuuden tutkinta eduskunnan perustuslakivaliokunnassa voidaan panna vireille:

  1) valtioneuvoston oikeuskanslerin tai eduskunnan oikeusasiamiehen perustuslakivaliokunnalle tekemällä ilmoituksella; 2) vähintään kymmenen kansanedustajan allekirjoittamalla muistutuksella; sekä 3) eduskunnan muun valiokunnan perustuslakivaliokunnalle esittämällä tutkintapyynnöllä. Perustuslakivaliokunta voi myös omasta aloitteestaan ryhtyä tutkimaan valtioneuvoston jäsenen virkatoimen lainmukaisuutta. Asianomistajalla ei ole syyteoikeutta ministeririkosasiassa.

  Valtioneuvoston jäsen ei ole virkamies sanan oikeudellisessa merkityksessä. Ministerin yksityiselämässä eli valtioneuvostoliitännäisten toimintojen ulkopuolella ministerin rikosoikeudellinen vastuu on sama kuin muiden kansalaisten.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Oikeustiede:ministerisyytealoite. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ministerisyytealoite.)