Oikeustiede:ministeri

  Tieteen termipankista

  ministeri

  ministeri
  Määritelmä tasavallan presidentin tehtävään nimittämä valtioneuvoston jäsen, jonka tulee nauttia eduskunnan luottamusta
  Selite

  Tasavallan presidentti nimittää valtioneuvoston yksittäiset jäsenet, ministerit, pääministerin esittämän ns. ministerilistan l. henkilö- ja tehtäväluettelon (ministeriöjako) mukaan. Nimitettävän ministerin tulee olla rehelliseksi ja taitavaksi tunnettu Suomen kansalainen. Näitä kelpoisuusvaatimuksia ei yksityiskohtaisesti, nimitettävien virkamiesten kelpoisuusehtojen tapaan, nimitysvaiheessa arvioida.

  Ministerit nimitetään tehtäväänsä valtioneuvoston istunnossa (esittely tasavallan presidentille l. presidentin esittely), jossa saapuvilla on valtioneuvoston oikeuskansleri.

  Käytännössä oikeuskanslereille on kanneltu valtioneuvoston jäsenten toimenpiteistä ja näissä yhteyksissä Oka on ottanut kantaa perustuslaissa (PeL 60.1 §) säädettyihin, ministerille asetettuihin sinänsä joustaviksi mutta silti oikeusvaikutteisiksi katsottuihin kelpoisuusvaatimuksiin (rehellisyys ja taitavuus).

  Ministerit ovat virkatoimistaan vastuunalaisia eduskunnalle. Vastuunalaisuus kattaa sekä oikeudellisen että poliittisen vastuun.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Oikeustiede:ministeri. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ministeri.)