Oikeustiede:valtakunnanoikeus

  Tieteen termipankista

  valtakunnanoikeus

  valtakunnanoikeus
  Määritelmä erityistuomioistuin, jonka tehtävänä on käsitellä syyte, joka nostetaan valtioneuvoston jäsentä tai oikeuskansleria, eduskunnan oikeusasiamiestä taikka korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsentä vastaan lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa
  Selite Valtakunnanoikeuden toiminta liittyy läheisesti ministerivastuun toteuttamiseen. Tuomioistuin käsittelee myös syytteen, mikäli tasavallan presidentin katsotaan syyllistyneen maanpetosrikokseen, valtiopetosrikokseen tai rikokseen ihmisyyttä vastaan. Valtakunnanoikeuden kokoonpanosta on säädetty perustuslain 101 §:ssä. Sen mukaan valtakunnanoikeuteen kuuluvat korkeimman oikeuden presidentti puheenjohtajana sekä korkeimman hallinto-oikeuden presidentti ja kolme virkaiältään vanhinta hovioikeuden presidenttiä sekä viisi eduskunnan valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on neljä vuotta.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Teuvo Pohjolainen

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Oikeustiede:valtakunnanoikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtakunnanoikeus.)