Oikeustiede:pääministeri

  Tieteen termipankista

  pääministeri

  pääministeri
  Määritelmä eduskunnan valitsema ja tasavallan presidentin nimittämä valtionorgaani, jonka keskeisenä tehtävänä on johtaa, koordinoida ja valvoa valtioneuvoston toimintaa ja toimia Suomen edustajana Eurooppa-neuvostossa
  Selite

  Muodollisesti pääministeri on ensisijassa vain kollegisesti toimivan valtioneuvoston puheenjohtaja. Asiallisesti pääministerin asema on olennaisesti monimuotoisempi ja vahvempi, kuin perustuslain säännöksistä voisi päätellä. Hän on hallituksen todellinen johtaja, jonka toimesta hallituspuolueiden muodostama hallituskoalitio on nimittämisvaiheessa neuvoteltu. Tulevan pääministerin johdolla neuvotellaan myös hallituksen toimintaa yksityiskohdittain ohjaava hallitusohjelma.

  Pääministerin ministeriönä toimii valtioneuvoston kanslia. Pääministeri toimii lisäksi puheenjohtajana valtioneuvoston ministerivaliokunnissa, hallituksen iltakoulussa ja monimuotoisissa hallituksen vapaamuotoisissa ryhmittymissä ja suunnitteluelimissä.

  Pääministerin keskeinen tehtävä on sovitella koalitiohallituksen toiminnassa syntyneet erimielisyydet viimekätisenä sanktionaan se, että vain pääministerin koko hallituksen puolesta esittämä eronpyyntö tasavallan presidentille voi johtaa koko hallituksen eroon. Pääministeri edustaa hallitustaan myös suhteessa eduskuntaan.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  MyllymäkiA2010, SaraviitaI2011

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.4.2024: Oikeustiede:pääministeri. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:pääministeri.)