Oikeustiede:hallitustyypit

  Tieteen termipankista

  hallitustyypit

  hallitustyypit
  Määritelmä valtioneuvostokokoonpanojen luokittelu (enemmistöhallitus, vähemmistöhallitus ja virkamieshallitus) silmällä pitäen parlamentarismin edellyttämää hallituksen jäsenten nauttimaa eduskunnan luottamusta.
  Selite

  Uuden hallituksen nimittämiseen tähtäävissä neuvotteluissa pyritään parlamentarismin periaatteiden toteuttamiseksi nimittämään ministeristö, jonka nauttima, perustuslain 3.2 §:ssä säädetty eduskunnan luottamusvaatimus on kiistaton. Puolueiden kesken käytävissä neuvotteluissa pyritään koalitioon, joka edustaa mahdollisimman laajaa enemmistöä eduskunnassa (hallituspuolueiden eduskuntaryhmiin kuuluvien kansanedustajien lukumäärä).

  Osaltaan pyrkimys laajapohjaisiin hallituksiin johtui vuoden 1928 valtiopäiväjärjestyksen lukuisista määräenemmistö- ja määrävähemmistösäännöksistä, joihin turvautumalla oppositioon kuuluvat eduskuntaryhmät saattoivat estää hallituksen tärkeinä pitämien lainsäädäntöhankkeiden toteuttamisen. Nyttemmin tavalliseen lainsäätämisjärjestykseen liittyneet erityismenettelyt on pääosin poistettu, joten tarvetta hyvin laajapohjaisiin hallituksiin ei tässä mielessä enää juuri ole.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Oikeustiede:hallitustyypit. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallitustyypit.)