Oikeustiede:hallitusohjelma

  Tieteen termipankista

  hallitusohjelma

  hallitusohjelma
  Määritelmä uuden hallituksen muodostavien puolueiden keskenään neuvottelema, käytännössä sitovaksi katsottu yksityiskohtainen toimintasuunnitelma, joka valmistuttuaan on viivytyksettä annettava ohjelmatiedonantona eduskunnalle
  Selite

  Eduskunta käsittelee ohjelmatiedonannon täysistunnossa ja päättää lopuksi siitä, nauttiiko vastikään nimitetty valtioneuvosto eduskunnan luottamusta. Tiedonantomenettely ohjelmasta toteuttaa tällä tavoin parlamentarismia.

  Vuoden 2000 perustuslain kaudella hallitusohjelmat ovat laajentuneet: niihin liitetään koko vaalikautta tarkoittava lainsäädäntöohjelma ja talousarviokehystys, joiden toteutumista valvotaan täsmällisesti. Ohjelman toteutuksen sanktiointi vahvistui valtioneuvostolain muutoksella (157/2003, 3 §), kun pääministeri säädettiin vastuulliseksi hallitusohjelman toteuttamisesta.

  Eduskunnan de facto lainsäädäntövalta samoin kuin päätösvalta valtiontaloudesta on sidoksissa hallitusohjelman toteutukseen. Myös hallitus itse sitoutuu ohjelmansa toteuttamiseen vahvasti. Asiallisesti laajinta lainsäädäntötoimivaltaa käyttävät ne eduskuntaryhmät, jotka ovat vaalien jälkeen päättäneet perustaa uuden enemmistöhallituksen, ja sopineet keskenään uuden hallitusohjelman ja lainsäädäntösuunnitelman sisällöstä sekä valtiontalouden ohjauksen perusperiaatteista. Eduskuntavaalien jälkeen asetetun hallituksen ohjelma kattaa koko vaalikauden.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Oikeustiede:hallitusohjelma. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallitusohjelma.)