Oikeustiede:kiinteistökiinnitys

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kiinteistökiinnitys

kiinteistökiinnitys
Definition lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävä kirjaus, joka on kiinteistöpanttioikeuden välttämätön edellytys
Explanation Kiinnitys on yksi maakaaren osoittamista kirjausmuodoista lainhuudon ja erityisen oikeuden kirjauksen lisäksi. Omistajan hakemuksesta kiinteistöön tai sellaisen määräalaan tai -osaan voidaan vahvistaa euromääräinen kiinnitys. Määräosa viittaa osuuteen jaollisessa yhteisomistuksessa. Vastaavalla tavalla vuokralaisen tai muun käyttöoikeuden haltijan hakemuksesta kiinnitys voidaan vahvistaa kirjaamisvelvollisuuden alaiseen käyttöoikeuteen. Kiinnityksen vahvistaminen edellyttää pääsääntöisesti, että hakijalla on lainhuuto kiinnitettävään kiinteään omaisuuteen tai että kiinnitettävä käyttöoikeus on kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Kiinnityksen rahamäärä osoittaa velkojan panttioikeuden enimmäismäärän velkojan saamisen ja kyseisen kiinnityksen puitteissa. Kiinnityshakemuksen ajankohta määrää puolestaan velkojan panttioikeuden etuoikeuden suhteessa muihin velkojiin ja erityisen oikeuden haltijoihin.

Kirjaamisviranomainen myöntää hakijalle panttikirjan todistukseksi kiinnityksen vahvistamisesta ja käytettäväksi kiinnitettyä omaisuutta pantattaessa. Sähköisessä panttausmenettelyssä ei anneta paperille painettua panttikirjaa. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehdään sen sijaan merkintä sähköisen panttikirjan saajasta.

Pakottavan lainsäädännön avulla on siirrytty sähköisten panttikirjojen käyttämiseen. 1.6.2017 alkaen kirjaamisviranomainen on vahvistanut vain sähköisiä panttikirjoja, ja 1.1.2020 alkaen panttaus on voinut tapahtua vain sähköisen panttikirjan avulla. Käytännössä sähköisten panttikirjojen käyttämiseen on siirrytty laajasti jo vuosien 2017 ja 2018 aikana, jolloin valtaosa olemassa olevista kiinnityksistä muutettiin sähköisiksi.

Kiinnityksen ja panttikirjan avulla kiinteää omaisuutta tai käyttöoikeutta, esimerkiksi maanvuokraoikeutta rakennuksineen voidaan käyttää luoton vakuutena. Kiinteistö tai vastaava kohde pantataan kiinnityksen ja panttikirjan avulla. Kiinnityksen lisäksi panttioikeuden perustaminen edellyttää pantinantajan/haltijan ja velkojan välisen panttaussopimuksen, panttikirjan luovuttamisen velkojalle tai luovuttamista vastaan toimenpiteen sekä velkojan saamisen. Sähköisessä panttausmenettelyssä panttikirjan luovuttaminen tapahtuu panttikirjan saajaa koskevalla kirjauksella.

Kiinnityskirjauksen ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin avulla velkojien panttioikeudet tulevat julkisiksi. Rekisteritietojen avulla luotonantajat ja kiinteistön tai vastaavan kohteen hankkimisesta kiinnostuneet näkevät kiinteistön tai vastaavan kohteen velka- ja muut rasitukset. Rekisteristä saa tietoja suorakäyttöyhteydellä tai tilattavan rasitustodistuksen avulla.

Kiinnitys on voimassa kunnes se kuoletetaan. Kiinnityksiä voidaan muuttaa useilla tavoilla asianosaisten suostumuksella.

Ennen nykyisen maakaaren voimaantuloa kiinteää omaisuutta ja käyttöoikeuksia pantattiin vuoden 1868 kiinnitysasetuksen osoittamalla tavalla. Velkojan hakemuksesta panttioikeus perustettiin kiinnittämällä saaminen, käytännössä omistajan tai haltijan antama panttivelkakirja. Myös omistaja tai haltija saattoi hakea kiinnitystä. Panttivelkakirjan lisäksi yleisesti käytettiin toista velkakirjaa (käärevelkakirjaa), joka osoitti velkojan saamisen velalliselta. Nykyinen kiinnitys vastaa kiinnitysasetuksen mukaista velkakiinnitystä. Velkakiinnityksen lisäksi tunnettiin nykyistä erityisen oikeuden kirjausta vastaavat kiinteistösuoritteen ja nautinta- tai käyttöoikeuden pysyvyyskiinnitykset, nykyistä määräalan lainhuudatusta vastaava määräalan erottamisoikeuden kiinnitys sekä metsäkiinteistön vakuusarvoa turvaava metsäkiinnitys. Velkakiinnitykset oli uudistettava kymmenen vuoden välein niiden raukeamisen uhalla.


Lähteet: maakaari 540/1995 15–19 luvut, laki maakaaren muuttamisesta 418/2016
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Ilmari Niemi

Related Concepts

Sources

NiemiM2010, Jokela&al2010

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 8.7.2020: Oikeustiede:kiinteistökiinnitys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kiinteistökiinnitys.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →