Oikeustiede:hallinnan siirto

  Tieteen termipankista

  hallinnan siirto | traditio

  hallinnan siirto
  traditio
  Määritelmä dynaamisen suojan edellytyksenä oleva määräämistoimen kohteen siirto varallisuusoikeuden saajan haltuun
  Selite Hallinnan siirrosta yllä kuvatussa merkityksessä käytetään usein myös nimitystä traditio. Hallinnan siirto on edellytyksenä esimerkiksi irtaimen esineen ja arvopaperin panttauksen sitovuudelle pantinantajan muita velkojia kohtaan samoin kuin arvopaperin luovutuksen sitovuudelle luovuttajan velkojia kohtaan. Hallinnan siirto luovutuksensaajalle on edellytyksenä myös sille, että irtaimen esineen tai arvopaperin luovutuksensaaja saa vilpittömän mielen suojaa esineen oikeaa omistajaa tai arvopaperin oikeaa haltijaa vastaan.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jarmo Tuomisto

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Saarnilehto&al2012, TeporaJ2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.5.2024: Oikeustiede:hallinnan siirto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallinnan siirto.)