Oikeustiede:panttikirja

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

panttikirja

panttikirja
Definition maakaaren järjestelmän mukainen rahamääräinen todistus kiinnityksen vahvistamisesta kiinteistöön
Explanation Ennen kiinteistön panttaamista velan vakuudeksi kiinteistöön täytyy hakea kiinnitys. Kiinnitys voidaan vahvistaa kiinteistöön, kuten tilaan tai tonttiin, sen määräosaan sekä muulle kuin kiinteistön omistajalle kuuluvaan määräalaan. Myös vuokraoikeuden voi tietyin edellytyksin kiinnittää. Panttikirja on joko kirjallinen tai sähköinen euromääräinen todistus, joka osoittaa kiinteistöön tai muuhun kiinnityksen kohteeseen vahvistettua kiinnitystä. Panttikirjan antaa maanmittaustoimisto hakemuksesta.

Luovuttamalla velkojalle panttikirja saamisen vakuudeksi tai kirjaamalla sähköinen panttikirja velkojan nimiin, perustetaan kiinteistöpanttioikeus. Panttikirja on siis maakaaren järjestelmään liittyvä käsite erotukseksi panttivelkakirjoista, jotka edelleen ovat käytössä esim. ajoneuvokiinnityksissä ja yrityskiinnityksessä.

Panttikirja ei ole velkakirja eikä se näin ollen osoita velallisen maksuvelvollisuuden suuruutta. Vuoden 1734 maakaaren voimassa ollessa aina vuoden 1995 maakaaren voimaantuleen vuoden 1997 alkuun asti noudatettiin kiinteän omaisuuden ja käyttöoikeuksien panttauksessa vuoden 1868 kiinnitysasetusta, joka mahdollisti panttikirjan toimimisen myös velkakirjana vaikka käytännössä sovellettiin niin sanottua kahden velkakirjan järjestelmää.
Additional Information
Kirjoittaja: Jaakko Mikkilä

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.2.2021: Oikeustiede:panttikirja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:panttikirja.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →