Oikeustiede:julkivarmistus

  Tieteen termipankista

  julkivarmistus

  julkivarmistus
  Määritelmä oikeudelle julkisuutta tuottava ja sen kohteen yksilöivä toimenpide, jonka perusteella oikeuden sitovuus sivullisia kohtaan vahvistuu
  Selite Julkivarmistuksen käsite on liitetty ennen kaikkea tehokkaan, sivullisia sitovan panttioikeuden syntyedellytyksiin. Vasta julkivarmistuksen toteuttamisen jälkeen panttaus saa sille ominaisen sitovuuden sivullisia, ennen kaikkea pakkotäytäntöönpanossa merkityksellisen etusijan muita velkojia kohtaan. Julkivarmistuskeinoja ovat traditio eli hallinnan siirto, denuntiaatio eli panttausilmoitus sekä kirjaaminen rekisteriin.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Eva Tammi-Salminen

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HavansiE1992, Tepora&al2009, Saarnilehto&al2012, s. 1191-1220

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.5.2024: Oikeustiede:julkivarmistus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:julkivarmistus.)