Oikeustiede:kiinteä esine

  Tieteen termipankista

  kiinteä esine

  kiinteä esine
  Määritelmä kiinteistörekisterilaissa (392/1985) tarkoitettu yksilöity maanpinnan osa
  Selite

  Kiinteän esineen käsite on yhteydessä kiinteistörekisterijärjestelmään. Kiinteistörekisterilaki sisältää luettelon kiinteistörekisteriin merkittävistä maa- ja vesialueiden yksiköistä. Kiinteiksi esineiksi luetaan sanotussa laissa mainitut a) kiinteistöt ja b) muut maa- ja vesialueiden rekisteriyksiköt. Kiinteän esineen käsite on siten kiinteistön käsitettä laajempi.

  Kiinteistörekisterilaissa tarkoitettuja muita rekisteriyksiköitä ovat kiinteistöjen yhteiset alueet sekä nyttemmin maantielailla (503/2005) kumotun yleisistä teistä annetun lain mukaiset tieoikeudella hallittavat liitännäisalueet. Nämä rekisteriyksiköt eivät voi olla välittömästi omistusoikeuden kohteina kuten kiinteistöt. Omistusoikeuden kohteena olevalla kiinteistöllä voi sen sijaan olla tietty osuus tällaiseen yksikköön.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Leena Kartio

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Jokela&al2010, s. 27-28, Tepora&al2010, s. 15

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 4.12.2023: Oikeustiede:kiinteä esine. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kiinteä esine.)