Oikeustiede:rakennus

  Tieteen termipankista

  rakennus

  rakennus
  Määritelmä Maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä rakennus on määritelty viranomaisvalvonnan näkökulmasta. Esineoikeuden kannalta rakennuksen käsitteen täsmällinen määritteleminen ei ole tarpeen.
  Selite

  Rakennus on itsenäinen ja taloudellisesti merkittävä omistusoikeuden kohde. Rakennuksen rakentaminen sinänsä ei perusta kiinteistönomistajalle omistusoikeutta siihen. Omistusoikeuden perusteet on aina erikseen osoitettava. Tiedot rakennuksista ja niiden omistajista viedään laissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään (laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009). Merkinnöillä ei ole yksityisoikeudellisia vaikutuksia. Rakennukset eivät, toisin kuin kiinteistöt, myöskään voi olla esineoikeudellisen kirjaamisen kohteena. Kiinteistönomistajan omistama, kiinteistön käyttötarkoitusta palveleva rakennus kuuluu kiinteistöön sen ainesosana.

  Oikeus rakennuksen pysyttämiseen toisen kiinteistöllä edellyttää erillistä oikeusperustetta, kuten maanvuokrasopimusta tai kiinteistönomistajan suostumusta. Rakennusta ei voida antaa käteispantiksi. Saantosuojaa toisen maalla olevaan rakennukseen ei ole pidetty mahdollisena.

  Toisen maalla olevasta rakennuksesta määrätään yleensä yhdessä maapohjaan kohdistuvan käyttöoikeuden kanssa, jonka ainesosa rakennus on. Tavallisesti kyseessä on maanvuokra. Irtaimen omaisuuden kauppaa sääntelevä kauppalaki (355/1987) ei koske rakennuksen luovutusta, jos kohteena on myös maapohjan käyttöoikeus. Maakaaressa (540/1995) säädetyin edellytyksin käyttöoikeus rakennuksineen voi olla kiinteistökiinnityksen kohde.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Leena Kartio

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KartioL2001, s. 92-96, Kaisto&Tepora2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 6.12.2023: Oikeustiede:rakennus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:rakennus.)