Oikeustiede:rakennus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

rakennus

rakennus
Definition Maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä rakennus on määritelty viranomaisvalvonnan näkökulmasta. Esineoikeuden kannalta rakennuksen käsitteen täsmällinen määritteleminen ei ole tarpeen.
Explanation

Rakennus on itsenäinen ja taloudellisesti merkittävä omistusoikeuden kohde. Rakennuksen rakentaminen sinänsä ei perusta kiinteistönomistajalle omistusoikeutta siihen. Omistusoikeuden perusteet on aina erikseen osoitettava. Tiedot rakennuksista ja niiden omistajista viedään laissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään (laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009). Merkinnöillä ei ole yksityisoikeudellisia vaikutuksia. Rakennukset eivät, toisin kuin kiinteistöt, myöskään voi olla esineoikeudellisen kirjaamisen kohteena. Kiinteistönomistajan omistama, kiinteistön käyttötarkoitusta palveleva rakennus kuuluu kiinteistöön sen ainesosana.

Oikeus rakennuksen pysyttämiseen toisen kiinteistöllä edellyttää erillistä oikeusperustetta, kuten maanvuokrasopimusta tai kiinteistönomistajan suostumusta. Rakennusta ei voida antaa käteispantiksi. Saantosuojaa toisen maalla olevaan rakennukseen ei ole pidetty mahdollisena.

Toisen maalla olevasta rakennuksesta määrätään yleensä yhdessä maapohjaan kohdistuvan käyttöoikeuden kanssa, jonka ainesosa rakennus on. Tavallisesti kyseessä on maanvuokra. Irtaimen omaisuuden kauppaa sääntelevä kauppalaki (355/1987) ei koske rakennuksen luovutusta, jos kohteena on myös maapohjan käyttöoikeus. Maakaaressa (540/1995) säädetyin edellytyksin käyttöoikeus rakennuksineen voi olla kiinteistökiinnityksen kohde.
Additional Information
Kirjoittaja: Leena Kartio

Related Concepts

Sources

KartioL2001, s. 92-96, Kaisto&Tepora2012

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.10.2021: Oikeustiede:rakennus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:rakennus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →