Oikeustiede:kiinteä omaisuus

  Tieteen termipankista

  kiinteä omaisuus

  kiinteä omaisuus
  Määritelmä Varallisuusoikeudet jaetaan kiinteään ja irtaimeen omaisuuteen. Kiinteää omaisuutta ovat omistusoikeus kiinteistöön tai määräalaan sekä omistusoikeutta lähellä olevat oikeudet kiinteistöön tai muuhun maa- tai vesialueeseen.
  Selite

  Omistusoikeutta lähellä on esimerkiksi määräosainen yhteisomistusoikeus kiinteistöön, joka on kiinteää omaisuutta. Kiinteää omaisuutta ovat myös kiinteistöihin kohdistuvat vakaat hallintaoikeudet, jotka suurimmaksi osaksi ovat jääneet historiaan.

  Katsottaessa oikeus kiinteäksi omaisuudeksi halutaan ilmaista, että siitä määrättäessä tulevat sovellettaviksi oikeutemme kiinteää omaisuutta koskevat normit. Niihin kuuluu esimerkiksi maakaaren (540/1995) kiinteistönkaupan muotoa koskeva säännös. Oikeutemme tuntee myös säännöksiä, jotka rajoittavat kiinteän omaisuuden luovutus- tai saantokelpoisuutta. Kiinteän omaisuuden erityisasema irtaimeen omaisuuteen nähden perustuu maapohjan tärkeään merkitykseen sananmukaisesti kaiken toiminnan pohjana.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Leena Kartio

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KartioL2001, s. 115-117, Saarnilehto&al2012, s. 770

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:kiinteä omaisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kiinteä omaisuus.)