Oikeustiede:jälkipanttioikeus

  Tieteen termipankista

  jälkipanttioikeus

  jälkipanttioikeus
  Määritelmä Tois- tai useampisijainen panttioikeus kohteeseen, johon jo kohdistuu paremman etusijan tuottava ensipantinsaajan oikeus. Kiinteistöpanttioikeudessa jälkipanttioikeudesta on kyse vain, kun toissijainen panttioikeus perustetaan saman kiinnityksen ja panttikirjan puitteissa.
  Selite Julkivarmistustapa, jolla panttioikeuden oikeusvaikutukset sivullisiin saadaan aikaan, on jälkipanttauksessa tyypillisesti denuntiaatio eli panttausilmoitus.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Eva Tammi-Salminen

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HavansiE1992, Tepora&al2009, JokelaM&al2010, NiemiM2010, Saarnilehto&al2012, s. 1191-1220

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Oikeustiede:jälkipanttioikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:jälkipanttioikeus.)