Oikeustiede:kansainvälinen velvoite

  From Tieteen termipankki

  kansainvälinen velvoite

  kansainvälinen velvoite
  Definition valtiosopimus ja muu Suomen kansainvälisoikeudellinen velvoite, kuten Suomen yksipuolinen sitoumus ja kansainvälisen hallitusten välisen järjestön Suomea sitova päätös.
  Explanation

  Kansainvälisellä velvoitteella tarkoitetaan useimmissa tapauksissa valtiosopimusta. Valtiosopimus (yleensä treaty, traité, tratado) oli alun perin valtioiden välinen sopimus, mutta kansainvälisen hallitusten välisen järjestöjen lukumäärän kasvaessa ja tehtävien laajentuessa myös kansainvälisistä järjestöistä on tullut sopimuspuolia. Valtiosopimus voi olla osapuoltensa mukaisesti kahdenvälinen, monenvälinen tai yleinen eli yleissopimus. Yleissopimus voi olla paitsi kaikki YK:n jäsenvaltiot kattava jotakin alaa tai kysymystä koskeva myös alueellinen yleissopimus. Yleissopimus on monenvälinen, mutta monenvälinen sopimus voi olla osapuolten suhteen rajattu tai tehty nimeltä mainittujen osapuolten kesken. Sopimisen ohella Suomi voi yksipuolisesti sitoutua noudattaman kansainvälisoikeudellista velvoitetta, mutta tällöinkin kysymyksessä voi olla sopimuksen tarjoama lisävelvoite. Kansainvälisen hallitusten välisen järjestön jäsenenä Suomea voi sitoa järjestön päätös.

  Eduskunta hyväksyy sotaa ja rauhaa koskevat sopimukset (ks. rauhansopimukset) ja muut sen toimivaltaan kuuluvat kansainväliset sopimukset (ks. toimivalta kansainvälisissä asioissa). Eduskunnan hyväksyminen on tarpeen myös kaikkien eduskunnan hyväksymistä edellyttävien velvoitteiden irtisanomiseen. Eduskunta päättää lainsäädännön alaan kuuluvien velvoitteiden voimaan saattamisesta. Järjestön sitova päätös ei yleensä tule enää eduskunnan hyväksyttäväksi, sillä järjestön toimivalta on hyväksytty järjestöön liityttäessä, mutta se voi edellyttää vielä voimaansaattamistointa.

  Viranomaissopimus ei ole kansainvälinen velvoite, koska se ei ole tarkoitettu sitomaan koko valtiota. Myöskään toisen valtion oikeusjärjestyksen alainen sopimus ei ole kansainvälinen velvoite, koska se ei ole kansainvälisoikeudellinen. Samasta syystä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin poliittisluonteinen loppuasiakirja vuonna 1975 ei ollut kansainvälinen velvoite, vaikka se sisälsikin osia muissa asiakirjoissa sitovaksi sovituista velvoitteista.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ora Meres-Wuori

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.9.2023: Oikeustiede:kansainvälinen velvoite. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kansainvälinen velvoite.)