Oikeustiede:oppositio

  Tieteen termipankista

  oppositio

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  oppositio
  Määritelmä parlamentaarisessa kielenkäytössä kansanedustuslaitoksessa toimivat ryhmittymät, lähinnä eduskuntaryhmät, jotka eivät ole edustettuina hallituksessa.
  Selite

  Oppositioryhmät toteuttavat ns. oppositiopolitiikkaa; ne harjoittavat hallituksen toiminnan arvostelemista eduskunnassa ja mediassa tavoitteenaan ensi vaiheessa estää hallituksen tavoitteiden toteutuminen. Perimmäisenä tavoitteena oppositiopolitiikalla on se, että oppositio saavuttaa menestystä seuraavissa kansanedustuslaitoksen vaaleissa ja pääsee johtamaan yhteiskuntapolitiikkaa sekä toteuttamaan ohjelmaansa hallituksesta käsin.

  Jako hallituspuolueisiin ja oppositioon on tyypillistä parlamentaarisille järjestelmille sekä kaksipuoluejärjestelmissä, kuten Iso-Britannia, että monipuoluejärjestelmissä, joissa hallituksen muodostavat sopimuksin kansanedustuslaitoksessa enemmistönä olevat kansanedustajaryhmät. Sen sijaan vallanjakojärjestelmissä, kuten USA:ssa ja osin myös Venäjän Federaatiossa, parlamentin ja hallitusvallan keskinäissuhde on toisen tyyppinen, eikä jakoa hallituspuolueisiin ja oppositioon havaita yhtä selkeänä. Tosin vallanjakojärjestelmissäkin voidaan suurpiirteisesti osoittaa presidenttijohtoista hallitusta tukevat ryhmittymät.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 25.6.2024: Oikeustiede:oppositio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oppositio.)