Oikeustiede:eduskunnan ulkoasiainvaliokunta

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

eduskunnan ulkoasiainvaliokunta

eduskunnan ulkoasiainvaliokunta
Definition käsittelee valmistelevasti eduskunnan päätösvaltaan kuuluvia kansainvälisiin velvoitteisiin liittyviä hallituksen esityksiä ja niihin rinnasteisia EU-asioita.
Explanation

Eduskunnan käsitellessä kansainvälisten sopimusten l. valtiosopimusten hyväksymistä ja valtiosopimusten voimaan saattamista tarkoittavia hallituksen esityksiä, mietintövaliokuntana toimii ulkoasiainvaliokunta.

Ulkoasiainvaliokunnalla on muista erikoisvaliokunnista poikkeava toimivalta muotoilla ns. eduskunnan kanta Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittisista (EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, UTP) toimenpiteistä, joista valtioneuvosto on ns. UTP-kirjelmällään tehnyt selkoa eduskunnalle. Vastaava, mutta alaltaan yleinen toimivalta muissa EU-asioissa on suurella valiokunnalla.

Valtioneuvosto tekee selkoa ulko- ja tuvallisuuspoliittisesta suunnittelusta, sopimusneuvotteluista ja muista vastaavista seikoista. Valiokunta muotoilee UTP-asiassa eduskunnan kannan, joka useimmiten on yhteneväinen valtioneuvoston kannan kanssa. Valtioneuvoston ja Suomen edustajien asianomaisissa EU:n toimielimissä on tämän jälkeen pyrittävä toteuttamaan ne päämäärät, joita eduskunnan kannassa on ilmoitettu.

Ulkoasiainvaliokunnan tulee lisäksi pyynnöstään saada valtioneuvostolta selvitys Suomen ulkopolitiikkaa koskevista asioista.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 14.4.2021: Oikeustiede:eduskunnan ulkoasiainvaliokunta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:eduskunnan ulkoasiainvaliokunta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg