Oikeustiede:valtiosopimusten voimaan saattaminen

  Tieteen termipankista

  valtiosopimusten voimaan saattaminen

  valtiosopimusten voimaan saattaminen
  Määritelmä lainsäädäntötoimi, jolla kansainvälisen velvoitteen, yleensä valtiosopimuksen, lainsäädännön alaan (koko kirjoitettu oikeusjärjestys huomioon ottaen) kuuluvat säännökset saatetaan kansallisesti l. Suomen sisäisesti voimaan eli soveltamiskelpoisiksi lainkäytössä ja hallinnossa ja eräissä tapauksissa ihmisten ja oikeushenkilöiden keskinäisissä oikeussuhteissa
  Selite

  Suomen valtiosäännössä on omaksuttu dualismi valtiosopimusoikeudessa monistisen katsontakannan sijasta (PeL 95 §). Tämän seurauksena oikeudellisesti sitovat kansainvälisoikeudellisten velvoitteiden säännökset sopimusartikloissa on lainsäädäntötoimin, so. lailla tai asetuksella muunnettava osaksi Suomen oikeusjärjestystä.

  Eurooppaoikeus, tarkemmin sanoen lähinnä EU:n sekundaarinormit l. johdettu oikeus, on voimaansaattamisjärjestelmän ulkopuolella. Asetukset ovat kansallisesti voimassa sellaisenaan ja direktiivit pannaan tavanomaisilla laeilla tai asetuksilla täytäntöön. Kysymyksessä on lainsäädäntö- l. norminantovallan käyttö siihen liittyvine valtiosääntöisine sääntelyineen.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Oikeustiede:valtiosopimusten voimaan saattaminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtiosopimusten voimaan saattaminen.)