Oikeustiede:valtiosopimusten voimaan saattaminen

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

valtiosopimusten voimaan saattaminen

valtiosopimusten voimaan saattaminen
Definition lainsäädäntötoimi, jolla kansainvälisen velvoitteen, yleensä valtiosopimuksen, lainsäädännön alaan (koko kirjoitettu oikeusjärjestys huomioon ottaen) kuuluvat säännökset saatetaan kansallisesti l. Suomen sisäisesti voimaan eli soveltamiskelpoisiksi lainkäytössä ja hallinnossa ja eräissä tapauksissa ihmisten ja oikeushenkilöiden keskinäisissä oikeussuhteissa
Explanation

Suomen valtiosäännössä on omaksuttu dualismi valtiosopimusoikeudessa monistisen katsontakannan sijasta (PeL 95 §). Tämän seurauksena oikeudellisesti sitovat kansainvälisoikeudellisten velvoitteiden säännökset sopimusartikloissa on lainsäädäntötoimin, so. lailla tai asetuksella muunnettava osaksi Suomen oikeusjärjestystä.

Eurooppaoikeus, tarkemmin sanoen lähinnä EU:n sekundaarinormit l. johdettu oikeus, on voimaansaattamisjärjestelmän ulkopuolella. Asetukset ovat kansallisesti voimassa sellaisenaan ja direktiivit pannaan tavanomaisilla laeilla tai asetuksilla täytäntöön. Kysymyksessä on lainsäädäntö- l. norminantovallan käyttö siihen liittyvine valtiosääntöisine sääntelyineen.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 14.4.2021: Oikeustiede:valtiosopimusten voimaan saattaminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtiosopimusten voimaan saattaminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg