Oikeustiede:vaalikelpoisuus (valtiosääntöoikeus)

  Tieteen termipankista

  vaalikelpoisuus (valtiosääntöoikeus)

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  vaalikelpoisuus (valtiosääntöoikeus) (luo nimityssivu)
  Määritelmä oikeus olla ehdokkaana ja tulla valituksi vaaleissa. Valtiollisessa vaalikelpoisuudessa on kysymys siitä, kuka voi tulla valituksi ja toimia kansanedustajana, EU:n parlamentin jäsenenä tai tasavallan presidenttinä.
  Selite

  Perustuslain 27 §:n mukaan eduskuntavaaleissa vaalikelpoinen on jokainen äänioikeutettu, joka ei ole vajaavaltainen. Kansanedustajaksi ei kuitenkaan voida valita sotilasvirassa olevaa henkilöä. Kansanedustajana eivät voi olla valtioneuvoston oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies, korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsen eikä valtakunnansyyttäjä. Jos kansanedustaja valitaan tasavallan presidentiksi taikka nimitetään tai valitaan johonkin edellä tarkoitetuista tehtävistä, hänen edustajantoimensa lakkaa siitä päivästä, jolloin hänet on valittu tai nimitetty. Edustajantoimi lakkaa myös, jos kansanedustaja menettää vaalikelpoisuutensa. Edustajantoimi ei lakkaa sen johdosta, että edustaja on valittu Euroopan parlamenttiin, mutta edustajantoimen hoitaminen keskeytyy Euroopan parlamentin jäsenyyden ajaksi.

  Vaalikelpoisuudesta Euroopan parlamentin edustajien vaaleissa on voimassa, mitä vaalikelpoisuudesta kansanedustajain vaaleissa säädetään. Lisäksi äänioikeutettu muu unionin kansalainen on vaalikelpoinen samoin edellytyksin kuin Suomen kansalainen, jollei hän ole menettänyt kotivaltiossaan vaalikelpoisuutta Euroopan parlamentin edustajien vaaleissa. Vaalikelpoisia tässä vaalissa eivät kuitenkaan ole valtioneuvoston jäsen, Euroopan yhteisöjen komission jäsen, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomari, julkisasiamies tai kirjaaja, tilintarkastustuomioistuimen jäsen eivätkä eräät muut yhteisöjen korkeat virkamiehet.

  Vaalikelpoinen tasavallan presidentiksi on syntyperäinen Suomen kansalainen.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Teuvo Pohjolainen

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.6.2024: Oikeustiede:vaalikelpoisuus (valtiosääntöoikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vaalikelpoisuus (valtiosääntöoikeus).)