Oikeustiede:lainsäätämismenettely (valtiosääntöoikeus)

  From Tieteen termipankki

  lainsäätämismenettely

  lainsäätämismenettely
  Definition useiden perustuslain ja eduskunnan työjärjestyksen säännösten muodostama eduskuntaa sitova säännöstö siitä, kuinka hallituksen esityksiin ja kansanedustajien aloitteisiin perustuvat lakiehdotukset käsitellään eduskunnan täysistunnossa ja valiokunnissa
  Explanation

  Eduskunta käsittelee lakiehdotukset lähetekeskustelun ja kahden käsittelyn sekä valiokuntavalmistelun muodostaman päätöksentekomenettelyn puitteissa. Jos eduskunnan hyväksymä laki jätetään tasavallan presidentin päätöksin vahvistamatta, lain uusi käsittely aloitetaan viipymättä (PeL 78.1 §) ja päätös tehdään valiokuntavalmistelun jälkeen ns. ainoassa käsittelyssä.

  Lainsäädäntömenettelyt jaetaan kahteen luokkaan: ns. tavalliseen lainsäätämismenettelyyn ja perustuslainsäätämismenettelyyn. Edellisessä lakiehdotus hyväksytään toisessa käsittelyssä yksinkertaisella enemmistöllä, ja perustuslainsäätämismenettelyssä pääsääntöisesti siten, että laki hyväksytään yksinkertaisella enemmistöllä lepäämään yli seuraavien eduskuntavaalien. Tässä jälkimmäisessä vaiheessa perustuslakimuutoksen hyväksyminen edellyttää 2/3 enemmistöä. Perustuslakimuutos voidaan hyväksyä II käsittelyssä myös ns. kiireelliseksijulistamispäätöksellä 5/6 enemmistöllä kiireelliseksi ja välittömästi samassa menettelyssä lopullisesti 2/3 enemmistöllä.

  Edellisessä kappaleessa säädetyistä poikkeavia sääntöjä sovelletaan poikkeuslakiin, lakiin, jolla perustetaan budjetin ulkopuolinen rahasto, valtion aluetta muuttavaan lakiin ja Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle merkitsevään tavalliseen lakiin. Ne hyväksytään II käsittelyssä 2/3 enemmistöllä.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.9.2023: Oikeustiede:lainsäätämismenettely (valtiosääntöoikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lainsäätämismenettely (valtiosääntöoikeus).)