Oikeustiede:eduskunnan hajottaminen

  Tieteen termipankista

  eduskunnan hajottaminen

  eduskunnan hajottaminen
  Määritelmä ennenaikaisten eduskuntavaalien määrääminen
  Selite

  Tasavallan presidentti voi pääministerin perustellusta aloitteesta ja eduskuntaryhmiä kuultuaan määrätä uudet vaalit toimitettavaksi kesken muutoin nelivuotisen vaalikauden (PeL 25 §).

  Eduskuntaryhmien ja -puolueiden keskinäissuhteiden ennakoitiin voivan ajautua sellaisiksi, ettei suomalaisessa monipuoluejärjestelmässä enää kyetä muodostamaan toimintakykyistä enemmistöhallitusta. Tällaisen parlamentarismin kriisitilanteen laukaisemiseksi vuoden 1919 hallitusmuodossa olleet säännökset eduskunnan hajottamisesta ja ennenaikaisten vaalien määräämisestä siirrettiin lähes sellaisenaan vuoden 2000 perustuslakiin. Uuden perustuslain kaudella ei toistaiseksi määräystä ennenaikaisista vaaleista ole tarvinnut antaa.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HE232/88, JyränkiA1981, Jyränki&Husa2012, KastariP1940, PeVM10/1989, SaraviitaI2011

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.4.2024: Oikeustiede:eduskunnan hajottaminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:eduskunnan hajottaminen.)