Oikeustiede:parlamentaarinen immuniteetti

From Tieteen termipankki

parlamentaarinen immuniteetti

parlamentaarinen immuniteetti
Definition kansanedustajien sananvapautta ja parlamenttityön esteettömyyttä turvaavat sääntelyt perustuslaissa, jotka antavat rajoituksin mm. rikostutkintaan liittyvien pakkokeinojen käyttämiselle, syytteeseenpanolle ja kiinniottamiselle, kansanedustajalle laajemman toimintavapauden sekä tehokkaamman rikosoikeudellisen suojan, kuin mitä kansalaiset yleensä nauttivat
Explanation

Kansanedustuslaitosten kehityshistoriassa on runsaasti esimerkkejä siitä, että yhteiskunnan eri vaikuttajatahot haluavat painostamalla, lahjuksin, uhkauksin, vapaudenrajoituksin ja fyysisen koskemattomuuden loukkauksin vaikuttaa kansanedustajien toimintaan parlamentissa. Kansanedustajia on uhkailtu ja kokonaisia edustajaryhmiä on vangittu tarkoituksella estää heitä osallistumasta kansanedustuslaitoksen työskentelyyn, erityisesti tärkeisiin äänestyksiin, jotta näin saataisiin estettyä tietyn sisältöisten parlamenttipäätösten syntyminen.

Kansanedustajiin kohdistuvia painostustoimenpiteitä ovat pääasiassa käyttäneet autoritaariset hallitukset kohdistaen ne kansanedustuslaitoksen oppositioon kuuluviin ryhmiin ja niiden jäseniin. Myös parlamentaarisen järjestelmän ulkopuoliset ryhmittymät ovat pyrkineet estämään yksittäisten kansanedustajien tai puolueryhmittymien toiminnan. Kansanedustajiin on lisäksi kohdistettu erilaisia kostotoimia seurauksena siitä, millä tavoin kansanedustajat ovat parlamentissa toimineet, mm. äänestäneet tai käyttäneet sananvapautta ja arvostelleet yhteiskunnallisia epäkohtia tai vallankäyttäjiä. Myös kansanedustajien omat taustaryhmittymät, kuten puolueet ja valitsijaryhmittymät, ovat painostaneet edustajia.

Edellisissä kappaleissa kuvattuja seikkoja silmällä pitäen kansanedusajan asettaminen syytteeseen tai hänen vapautensa riistäminen edustajan valtiopäivillä lausumien mielipiteiden tai asian käsittelyssä noudattaman menettelyn johdosta on sidottu eduskunnan 5/6 enemmistöllä antamaan suostumukseen. Kansanedustajaa ei saa estää hoitamasta edustajantointaan. Kansanedustajaa ei saa ilman eduskunnan suostumusta pidättää tai vangita ennen oikeudenkäynnin alkamista, ellei häntä painavista syistä epäillä syylliseksi rikokseen, josta säädetty lievin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta (PeL 30 §).
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related Concepts

Sources

HakkilaE1938, HidénM2006, Hidén&Saraviita1994, Jyränki&Husa2012, SaraviitaI2011

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.3.2023: Oikeustiede:parlamentaarinen immuniteetti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:parlamentaarinen immuniteetti.)

SLYpalkki.jpg