Oikeustiede:vaalioikeus

  Tieteen termipankista

  vaalioikeus

  vaalioikeus
  Määritelmä oikeus äänestää vaaleissa. Valtiollisissa vaaleissa on kysymys siitä, kuka voi äänestää kansanedustajain ja presidentinvaaleissa tai EU:n parlamentin vaaleissa.
  Selite

  Vaalioikeus tarkoittaa samaa kuin äänioikeus. Se määrittää osittain myös vaalikelpoisuuden. Äänioikeus kytkeytyy myös kansanäänestykseen. Perustuslain 14 §:n mukaan jokaisella Suomen kansalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää valtiollisissa vaaleissa ja kansanäänestyksessä. Jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa asuvalla muulla Euroopan unionin kansalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa sen mukaan kuin lailla säädetään.

  Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Teuvo Pohjolainen

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:vaalioikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vaalioikeus.)