Oikeustiede:eduskunnan perustuslakivaliokunta

  From Tieteen termipankki

  eduskunnan perustuslakivaliokunta

  eduskunnan perustuslakivaliokunta
  Definition eduskunnan pysyvä erikoisvaliokunta, jolla on kaksoistehtävä: yhtäältä tarkoituksenmukaisuusharkintaa käyttäen valmistella ja hyväksyä eduskunnan täysistuntoa varten mietintöjä hallituksen lakiehdotuksista, kansanedustajien ja kansalaisten lakialoitteista sekä hallituksen eduskunnalle antamista kertomuksista ja toisaalta oikeudellista eli sidottua harkintaa käyttäen arvioida eduskunnassa käsiteltävinä olevia lainsäädäntöhankkeita ja antaa niistä lausuntoja sekä harjoittaa valtioneuvoston, ministerien ja kansanedustajien toiminnan laillisuusvalvontaa
  Explanation

  Lainsäädäntöasioista kuuluvat perustuslakivaliokunnan valmisteltaviksi ne, jotka koskevat perustuslakien tai niiden kanssa läheisessä yhteydessä olevien lakien säätämistä tai muuttamista. Valiokunnan näistä asioista hyväksymät mietinnöt sisältävät yleensä tarkoituksenmukaisuusnäkökohtia, mutta niissä saatetaan esittää myös perustuslain tulkintaa. Toisaalta valiokunnan tulee toisen valiokunnan tai eduskunnan täysistunnon esittämästä pyynnöstä antaa lausuntoja, joissa se arvioi esillä olevien lainsäädäntöhankkeiden perustuslainmukaisuutta ja suhdetta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Lausunto pyydetään lähinnä sellaisista hankkeista, joiden suhde perustuslakiin ei ole kiistaton eikä selvene edes tutkimalla perustuslakivaliokunnan aikaisempaa lausuntokäytäntöä.

  Valiokunnan tehtävänä on myös, kun eduskunnassa on tehty ministerisyytealoite, alustavasti harkita, onko asianomainen ministeri menetellyt lainvastaisesti, ja esittää siitä mietinnössään käsityksensä eduskunnalle. Samoin kysymys suostumuksen antamisesta kansanedustajan syytteeseenpanoon tulee perustuslakivaliokunnan valmisteltavaksi, kuten myös välikysymysasia, jos se tarvitsee valmistelua eduskuntakäsittelyä varten.

  Perustuslakivaliokunnan jäsenistö koostuu, kuten eduskunnan muutkin valiokunnat, yksinomaan eduskunnan jäsenistä eli kansanedustajista. Lausuntojaan valmistellessaan perustuslakivaliokunta kuulee käytännön mukaan ja eduskunnan työjärjestykseen nojautuen lähes poikkeuksetta valtiosääntöoikeuden – ja asian laadusta riippuen muidenkin oikeudenalojen - asiantuntijoita. Nykyisellään perustuslakivaliokunnan asiantuntijainstituutio on kehittynyt niin vakiintuneeksi, taajaan toimivaksi ja henkilömäärältään laajaksi, että sitä voi pitää tosiasiallisesti – vaikkei muodollisesti – valiokunnan kiinteänä apuvälineenä lakien perustuslainmukaisuuden ennakkovalvonnassa.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Antero Jyränki

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.9.2023: Oikeustiede:eduskunnan perustuslakivaliokunta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:eduskunnan perustuslakivaliokunta.)