Oikeustiede:kansanedustaja

  Tieteen termipankista

  kansanedustaja

  kansanedustaja
  Määritelmä äänioikeutettujen Suomen kansalaisten nelivuotiskaudeksi kerrallaan valitsema, Suomen kansaa edustavan ylimmän valtioelimen, eduskunnan, jäsen.
  Selite Valtiopäiville kokoontuneet yleisissä vaaleissa valitut kaksisataa kansanedustajaa käyttävät ylintä valtiollista valtaa Suomessa. Kansansuvereniteettiperiaatteen mukaan korkein valtiollinen valta johdetaan kansalaistahdosta. Suomen järjestelmä toteuttaa edustuksellista demokratiaa yksikamarisen kansanedustuslaitoksen muodossa. Eduskunta voi käyttää päätösvaltaa vain määrämuotoisesti valtiopäiville kokoontuneena. Tasavallan presidentti julistaa valtiopäivät avatuiksi juhlamuotoisessa istunnossa.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Suomen kansanedustusjärjestelmä, HidénM2006, Jyränki&Husa2012, NousiainenJ1977, OksanenM1972, TähtiA1991, SaraviitaI2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 20.5.2024: Oikeustiede:kansanedustaja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kansanedustaja.)