Oikeustiede:rekisteröinti/rekisteröintipantti

  Tieteen termipankista

  rekisteröinti/rekisteröintipantti

  rekisteröinti/rekisteröintipantti
  Määritelmä pantti- tai muun oikeuden perustaminen ja/tai julkistaminen rekisterin avulla
  Selite

  Esineoikeuksien sitovuuden sivullisia kohtaan on katsottu edellyttävän niiden julkistamista. Sivullisilla on oltava mahdollisuus ottaa selko heitä sitovista oikeuksista. Julkistamisvaatimusta on pidetty tärkeänä erityisesti pantti- ja muiden esinevakuusoikeuksien osalta. Panttioikeudelta on vaadittu ns. julkivarmistusta. Julkistamisen keinoja ovat oikeustoimen määrämuotoisuus, esineen hallinnan siirtäminen, ilmoittaminen eli denuntiaatio ja kirjaaminen. Nykyisin kirjaaminen tarkoittaa normaalisti merkintää rekisteriin eli rekisteröintiä.

  Rekisteröinti voi olla vain keino julkistaa oikeus, jolloin kirjaaminen vahvistaa oikeuden haltijan asemaa, tai se voi olla välttämätön vaihe oikeuden perustamisessa. Kirjaaminen on laajasti sitovuusperusteena sivullisten välisissä kollisioissa, ja se voi määrätä etuoikeuden suhteessa kilpaileviin oikeuksiin.

  Perinteisin tapa julkistaa panttioikeus on sen kohteena olevan esineen hallinnan siirtäminen velkojalle. Tätä julkistamistapaa noudatetaan edelleen käteispanttauksessa. Monissa tilanteissa hallinnan siirtämisen korvaa ilmoittaminen. Panttioikeuksien julkistamisessa on siirrytty laajasti kirjaamiseen ja rekisterin käyttämiseen. Rekisteröinti on edellä mainittuja vaihtoehtoja tehokkaampi julkistamiskeino. Rekisteröinti voi olla panttioikeuden syntymistä edeltävä toimi ja yksi panttioikeuden välttämättömistä edellytyksistä, kysymys voi olla velkakirjan kirjaamisesta tai rekisteröinti voi tarkoittaa muissa suhteissa syntyneen panttioikeuden rekisteröintiä. Rekisteri, jota panttauksessa käytetään, on usein julkinen. Rekisterin julkisuus ei ole kuitenkaan välttämätöntä. Panttioikeus voi syntyä sopimuksella tai suoraan lain perusteella.

  Suomen oikeudessa rekisterin avulla perustetaan panttioikeus kiinteään omaisuuteen ja siihen rinnastuvaan kirjaamisvelvollisuuden alaiseen käyttöoikeuteen, arvo-osuuksiin, moniin immateriaalioikeuksiin, autoihin, aluksiin ja ilma-aluksiin. Lisäksi tunnetaan rekisteröintiin perustuva yrityksen irtaimeen omaisuuteen kohdistuva yrityskiinnitys. Yrityskiinnitystä lukuun ottamatta kussakin omaisuuslajissa panttaus voi tapahtua vain yhdellä tavalla.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Ilmari Niemi

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.4.2024: Oikeustiede:rekisteröinti/rekisteröintipantti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:rekisteröinti/rekisteröintipantti.)