Oikeustiede:yrityskiinnitys

  Tieteen termipankista

  yrityskiinnitys

  yrityskiinnitys
  Määritelmä elinkeinotoiminnassa käytettävään irtaimeen omaisuuteen kohdistuva kiinnitys
  Selite

  Yrityskiinnitys kohdistuu elinkeinotoiminnassa käytettävään irtaimeen omaisuuteen vaihtelevana varallisuusmassana. Kiinnityskohde määritellään nimittäin yrityksen rekisteritunnuksen avulla eikä yksilöimällä kiinnityksen kohteena olevat yksittäiset varallisuusobjektit, kuten muiden kiinnitysten yhteydessä on käytäntönä. Niinpä elinkeinonharjoittaja voi normaalin liiketoiminnan rajoissa määrätä omaisuudestaan niin, että se vapautuu välittömästi kiinnityksen piiristä. Vastaavasti elinkeinoharjoittajan myöhemmin hankkima omaisuus tulee automaattisesti kiinnityksen piiriin.


  Kiinnityksenhaltijan suojaamiseksi laki rajoittaa tuntuvasti elinkeinonharjoittajan mahdollisuuksia pantata irtainta omaisuuttaan muilla tavoin. Samaten kaikkea kiinnitettyä omaisuutta tai kiinnitetyn omaisuuden pääosaa koskevat luovutustoimet ovat lähtökohtaisesti kiinnityksenhaltijaa kohtaan tehottomia. Yrityskiinnitys tuottaa kiinnityksenhaltijalle vahvan aseman myös kilpailutilanteessa elinkeinonharjoittajan muiden velkojien kanssa. Konkurssissa tuo yrityskiinnityksen haltijan etuoikeus koskee kuitenkin vain puolta pesän varoista, jotka ovat jäljellä paremman etuoikeuden omaavien velkojien saatua maksun.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jarmo Tuomisto

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  TuomistoJ2007

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.5.2024: Oikeustiede:yrityskiinnitys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yrityskiinnitys.)