Oikeustiede:denuntiaatio/denuntiaatiopantti

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

denuntiaatio/denuntiaatiopantti

denuntiaatio/denuntiaatiopantti
Definition Sivulliselle tehtävä ilmoitus, joka toimii panttioikeuden julkivarmistustapana/ Panttioikeus, jonka julkivarmistus toteutetaan sivulliselle tehtävällä ilmoituksella.
Explanation Denuntiaatiopanttaus eli ilmoituksenvarainen panttaus tulee kyseeseen käteispanttaukseen liittyvää traditiota eli hallinnan siirtoa korvaavana julkivarmistustapana silloin, kun pantattavan irtaimen esineen tai arvopaperin hallintaa ei voida yksittäistapauksissa siirtää velkojalle. Tällainen tilanne voi syntyä, jos kohde on kolmannen hallussa esimerkiksi tälle jo aiemmin perustetun käteispanttioikeuden vuoksi.

Denuntiaatiopanttaus voi toisaalta olla jo alun perin ainoa julkivarmistustapa silloin, kun hallinnan siirto ei ole mahdollinen panttikohteen yleisten ominaisuuksien vuoksi. Näin on esimerkiksi silloin, kun on kyse sellaisen saamisen panttauksesta, josta ei ole annettu arvopaperiluonteista asiakirjaa vaan esimerkiksi tavallinen velkakirja.

Denuntiaatio on tyypillinen tapa toteuttaa jälkipanttioikeus paitsi käteispantattavien irtainten esineiden ja arvopapereiden osalta myös silloin, kun ensipantinsaajan oikeuden julkivarmistukseen liittyy kirjaaminen.

Denuntiaation toimittamiselle laissa asetetut lähemmät edellytykset riippuvat siitä, kuka ilmoituksen tekee (pantinantaja vai pantinsaaja), ja siitä, millaisesta panttikohteesta on kyse. Toisinaan pätevä denuntiaatio edellyttääkin kirjallista muotoa. Oikeuskäytännössä on lisäksi edellytetty panttausilmoitukselta riittävää selkeyttä ja todennettavuutta.

Käytetyt lähteet: Kauppakaari (3/1734) 10:1.2; Velkakirjalaki (622/1947) 10 ja 31.1 §; Maakaari (540/1995) 17:2.3
Additional Information
Kirjoittaja: Eva Tammi-Salminen

Related Concepts

Sources

HavansiE1992, Tepora&al2009, Saarnilehto&al2012, s.1193, 1203-1206

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.1.2021: Oikeustiede:denuntiaatio/denuntiaatiopantti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:denuntiaatio/denuntiaatiopantti.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg