Oikeustiede:denuntiaatio/denuntiaatiopantti

  Tieteen termipankista

  denuntiaatio/denuntiaatiopantti

  denuntiaatio/denuntiaatiopantti
  Määritelmä Sivulliselle tehtävä ilmoitus, joka toimii panttioikeuden julkivarmistustapana/ Panttioikeus, jonka julkivarmistus toteutetaan sivulliselle tehtävällä ilmoituksella.
  Selite

  Denuntiaatiopanttaus eli ilmoituksenvarainen panttaus tulee kyseeseen käteispanttaukseen liittyvää traditiota eli hallinnan siirtoa korvaavana julkivarmistustapana silloin, kun pantattavan irtaimen esineen tai arvopaperin hallintaa ei voida yksittäistapauksissa siirtää velkojalle. Tällainen tilanne voi syntyä, jos kohde on kolmannen hallussa esimerkiksi tälle jo aiemmin perustetun käteispanttioikeuden vuoksi.

  Denuntiaatiopanttaus voi toisaalta olla jo alun perin ainoa julkivarmistustapa silloin, kun hallinnan siirto ei ole mahdollinen panttikohteen yleisten ominaisuuksien vuoksi. Näin on esimerkiksi silloin, kun on kyse sellaisen saamisen panttauksesta, josta ei ole annettu arvopaperiluonteista asiakirjaa vaan esimerkiksi tavallinen velkakirja.

  Denuntiaatio on tyypillinen tapa toteuttaa jälkipanttioikeus paitsi käteispantattavien irtainten esineiden ja arvopapereiden osalta myös silloin, kun ensipantinsaajan oikeuden julkivarmistukseen liittyy kirjaaminen.

  Denuntiaation toimittamiselle laissa asetetut lähemmät edellytykset riippuvat siitä, kuka ilmoituksen tekee (pantinantaja vai pantinsaaja), ja siitä, millaisesta panttikohteesta on kyse. Toisinaan pätevä denuntiaatio edellyttääkin kirjallista muotoa. Oikeuskäytännössä on lisäksi edellytetty panttausilmoitukselta riittävää selkeyttä ja todennettavuutta.

  Käytetyt lähteet: Kauppakaari (3/1734) 10:1.2; Velkakirjalaki (622/1947) 10 ja 31.1 §; Maakaari (540/1995) 17:2.3
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Eva Tammi-Salminen

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HavansiE1992, Tepora&al2009, Saarnilehto&al2012, s.1193, 1203-1206

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Oikeustiede:denuntiaatio/denuntiaatiopantti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:denuntiaatio/denuntiaatiopantti.)