Oikeustiede:käteispantti

  Tieteen termipankista

  käteispantti

  käteispantti
  Määritelmä velkojan haltuun velan vakuudeksi luovutettu irtain esine tai arvopaperi, jonka velkoja saa velallisen laiminlyötyä velan maksun muuttaa rahaksi ja ottaa siitä suorituksen saatavalleen parhaalla etuoikeudella
  Selite

  Käteispanttauksessa julkivarmistus, jolla panttioikeuden oikeusvaikutukset sivullisiin saadaan aikaan, tapahtuu esineen traditiolla eli hallinnan siirrolla. Käteispantattavien kohteiden panttioikeuden haltijalla on lakiin perustuva erityinen vakuusvelan perimistä koskeva menettelyllinen helpotus: mahdollisuus realisoida vakuuskohde omatoimisesti. Käteispanttivelkojan ei tällöin tarvitse – toisin kuin velkojan yleensä – velallisen laiminlyötyä suorituksensa nostaa kannetta tätä vastaan ja hankkia suoritustuomiota eikä sen jälkeen erikseen kääntyä ulosottomiehen puoleen ulosmittausmenettelyn aloittamiseksi ja suorituksen perimiseksi velallisen omaisuudesta. Tämän sijaan hän voi laissa säädettyjen, osin dispositiivisten edellytysten täytyttyä ryhtyä vakuuskohteen realisointiin.

  Käytetyt lähteet: Kauppakaari 3/1734 10:1-2
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Eva Tammi-Salminen

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HavansiE1992, Tepora&al2009, Saarnilehto&al2012, s. 1191-1220

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.5.2024: Oikeustiede:käteispantti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:käteispantti.)