Oikeustiede:kollisio

  Tieteen termipankista

  kollisio

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  kollisio
  Määritelmä varallisuusoikeudellisten määräämistoimien ristiriita
  Selite

  Kollisio voi johtua siitä, että varallisuusoikeuden haltija on tehnyt ristiriitaisia määräämistoimia, joiden kaikkien täyttäminen ei ole mahdollista. Tällöin puhutaan takautuvan sivullissuhteen kollisiosta. Määräämistoimet voivat olla keskenään väistämättömästi ristiriidassa, kuten asian laita on esimerkiksi kaksoisluovutuksessa. Määräämistoimen suorittajalta saattaa myös puuttua taloudelliset resurssit kaikkien määräämistoimiensa täyttämiseen siinä vaiheessa, kun tämä olisi ajankohtaista. Tuollaisesta takautuvan sivullissuhteen kollisiosta on tavallisesti kysymys esimerkiksi konkurssivelkojien ja konkurssivelallisen sopimuskumppaneiden välisessä vastakkainasettelussa.

  Kollision synty saattaa johtua myös siitä, että määräämistoimen suorittajalla ei ole koskaan ollutkaan kelpoisuutta määrätä kyseisestä kohteesta. Tyypillinen syy tällaisen kollision syntymiselle on määrääminen alkuaankin sivulliselle kuuluneesta esineestä. Tällöin puhutaan etenevän sivullissuhteen kollisiosta.

  Toisinaan erotetaan toisistaan oikeudellinen ja taloudellinen kollisio. Oikeudelliselle kollisiolle ominaisena pidetään tällöin sitä, että määräämistoimen suorittajalla on ylittänyt kelpoisuutensa eli kompetenssinsa. Taloudellisesta kollisiosta on taas kysymys silloin, kun määräämistoimen suorittajan taloudelliset resurssit ylipäänsä tai ainakaan määräämistoimen kohteen taloudellinen arvo ei riitä määräämistoimen täyttämiseen.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jarmo Tuomisto

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Saarnilehto&al2012, TeporaJ2008, TuomistoJ1993

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 15.6.2024: Oikeustiede:kollisio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kollisio.)