Oikeustiede:lakisääteinen panttioikeus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

lakisääteinen panttioikeus

lakisääteinen panttioikeus
Definition suoraan lain perusteella syntyvä panttioikeus kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen
Explanation Kiinteän omaisuuden ja käyttöoikeuksien osalta lakisääteisen panttioikeuden yleinen sääntely on maakaaren 20 luvussa. Panttioikeuden syntyminen edellyttää erityislakia, jonka mukaan em. omaisuus on panttina ao. laissa yksilöidystä julkisoikeudellisesta tai julkisoikeudellisessa järjestyksessä maksuun pannusta maksusta tai siihen verrattavasta saamisesta.

Kiinteistön, muun kiinteän omaisuuden, tai maanvuokran tai muun käyttöoikeuden osalta lain perusteella syntyminen ilmenee siten, että panttioikeutta ei perusteta kiinnityksen tai panttaussitoumuksen avulla. Lakisääteinen panttioikeus eroaa näin ollen selvästi tavanomaisesta sopimusperusteisesta kiinteistöpanttioikeudesta. Paperille painettua panttikirjaa ei anneta, eikä sähköisen panttikirjan saajaa merkitä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kirjaamistoimena lakisääteinen panttioikeus merkitään muistutustietona ilmoituksen perusteella lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Lakisääteisen panttioikeuden oikeusvaikutusten syntyminen on pääsääntöisesti kytketty ilmoituksen saapumiseen kirjaamisviranomaiselle tai oikeuden merkitsemiseen rekisteriin. Kirjaaminen ja lakisääteisen panttioikeuden syntyminen edellyttävät, että velkojan saaminen on suurempi kuin 1.000 euroa kirjauksen kohteelta tai kysymys on tuomioistuimen määräämästä ja määräajoin suoritettavasta saamisesta. Sopimusperusteista panttioikeutta koskevat normit soveltuvat kuitenkin laajasti lakisääteiseen panttioikeuteen. Lakisääteinen panttioikeus syntyy esimerkiksi kiinteistötoimitusmaksun vakuudeksi ja tuomioistuimen naapurille määräämän vuotuisen korvauksen vakuudeksi, kun rakennus on rakennettu naapurin maalle tai sallittua lähemmäs rajaa.

Myös irtaimeen omaisuuteen voi eräissä tapauksissa syntyä lakisääteinen panttioikeus. Merilaki tuntee sekä alukseen että sen lastiin kohdistuvan meripanttioikeuden. Edellinen liittyy eräisiin aluksen ylläpitämisestä johtuviin saamisiin ja jälkimmäinen eräisiin pelastuspalkkiota, haveria ja rahtia koskeviin saamisiin. Meripanttioikeus vanhentuu pääsääntöisesti vuoden kuluessa.

Pidätysoikeus irtaimeen omaisuuteen tulee lähelle lakisääteistä panttioikeutta, kun velkojalla on oikeus vakuusesineen omatoimiseen realisointiin.

Lähteet: maakaari (540/1995) 20 luku, kiinteistönmuodostamislaki (554/1995) 204 §, laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 14 §, merilaki (674/1994 3 luku
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Ilmari Niemi

Related Concepts

Sources

NiemiM2010

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.2.2021: Oikeustiede:lakisääteinen panttioikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lakisääteinen panttioikeus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →