Oikeustiede:arvo-osuus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

arvo-osuus

arvo-osuus
Definition osake, osuus, saaminen, muu oikeus, rahoitusväline tai siihen rinnastettava oikeus, joka on liitetty sähköiseen arvo-osuusjärjestelmään
Explanation Arvo-osuus sekä siihen kohdistuvat oikeudet kirjataan arvo-osuustilille, jota pidetään arvo-osuusrekisterissä. Arvo-osuudesta ei anneta osake- tai velkakirjaa tai muuta oikeuden olemassaoloa tai sisältöä koskevaa paperille merkittyä asiakirjaa, eikä arvo-osuuksia numeroida.

Suomen arvo-osuusjärjestelmästä säädetään laissa arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitysjärjestelmästä ja arvo-osuustileistä laissa arvo-osuustileistä.

Arvo-osuusrekisteri tarkoittaa arvo-osuustileistä, arvo-osuustileille kirjatuista arvo-osuuksista sekä arvo-osuustileihin ja arvo-osuuksiin kohdistuvista oikeuksista ja velvollisuuksista arvopaperikeskuksessa pidettävää rekisteriä. Arvo-osuusrekisteri nauttii julkista luotettavuutta, eli sivulliset voivat luottaa rekisterin tietoihin. Tämä on tärkeää esimerkiksi arvo-osuuden luovutuksensaajalle tai luotonantajalle, joka ottaa arvo-osuuksia luoton vakuudeksi.

Arvopaperikeskus tarkoittaa suomalaista osakeyhtiötä, jolla on toimilupa hoitaa arvopaperikeskuksen tehtäviä.

Suomen arvo-osuusjärjestelmä tarkoittaa tietojärjestelmäkokonaisuutta, joka muodostuu arvo-osuustileistä ja niihin liittyvistä luetteloista.

Vuodesta 1991 alkaen ja kansainvälisten esikuvien mukaan paperille merkittyjä osakkeita ja muita arvopapereita on Suomessa korvattu sähköisillä arvo-osuuksilla. Suomalaisen osakeyhtiön, jonka liikkeeseen laskema osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on liitettävä osakkeensa arvo-osuusjärjestelmään. Käytännössä liittäminen tapahtuu avaamalla liikkeeseenlaskutili, josta osakkeita siirretään ostajien avaamille asiakastileille. Asiakastilit ovat omistajakohtaisia tai hallintarekisteröityjä omaisuudenhoitotilejä. Käytännössä arvo-osuusjärjestelmää käyttävät asiakkaidensa puolesta markkinoilla toimivat pankit ja sijoituspalveluyritykset. Arvo-osuusjärjestelmä luo osaltaan puitteet nopealle ja laaja-mittaiselle sähköiselle osakkeiden kaupankäynnille tietoverkon avulla. Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaisesti myös muun suomalaisen osakeyhtiön osake voidaan liittää arvo-osuusjärjestelmään, ja arvopaperikeskus voi liikkeellelaskijan hakemuksesta hyväksyä muun arvopaperin tai rahoitusvälineen liitettäväksi arvo-osuusjärjestelmään. Vaihto- ja joukkovelkakirjat on siirretty arvo-osuusjärjestelmään. Lisäksi arvopaperikeskus voi liittää arvo-osuusjärjestelmään ulkomaisessa laitoksessa säilytettävän ulkomaisen arvopaperin tai siihen kohdistuvan tai perustuvan, ulkomaisessa järjestelmässä käsiteltävän oikeuden.

Arvo-osuusjärjestelmässä sähköinen arvo-osuus korvaa arvopaperin eli paperiselle asiakirjalle merkityn oikeuden, ja arvo-osuuden kirjaaminen arvo-osuuden haltijan tilille korvaa arvopaperin hallinnan ja hallinnan siirtämisen. Esitetyn luovutuksen perusteella arvo-osuus siirretään luovuttajan tililtä luovutuksensaajan tilille poistamalla se luovuttajan tililtä ja kirjaamalla se luovutuksensaajan tilille. Mitä lainsäädännössä säädetään arvopaperista, soveltuu arvo-osuuteen, ja mitä arvopaperin antamisesta tai luovuttamisesta säädetään, koskee vastaavasti arvo-osuuden kirjaamista arvo-osuustilille.

Arvo-osuustilille voidaan kirjata arvo-osuuden lisäksi siihen kohdistuvia oikeuksia. Tilille voidaan merkitä arvo-osuuksien panttaus, ei kuitenkaan yrityskiinnitystä, sekä ulosmittaus ja arvo-osuuksiin kohdistuva turvaamistoimenpide. Kirjauksen kohteena on tällöin koko arvo-osuustili. Jos kirjaus halutaan kohdistaa vain osaan arvo-osuustilille kirjatuista arvo-osuuksista, on näitä varten avattava erillinen tili.

Käytetyt lähteet: Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta (749/2012), Laki arvo-osuustileistä (827/1991)
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Ilmari Niemi

Related Concepts

Sources

EIF-I, s. 28

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.1.2021: Oikeustiede:arvo-osuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:arvo-osuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →