Oikeustiede:parlamentaarinen kate

  Tieteen termipankista

  parlamentaarinen kate

  parlamentaarinen kate
  Määritelmä vuoden 2000 perustuslain sääntelyt, joiden tavoitteena oli valtioneuvosto- ja ministerimyötävaikutussääntelyin saattaa tasavallan presidentin päätösvallan käyttö parlamentarismin periaatteen mukaiseen eduskunnan välilliseen valvontaan
  Selite

  Tasavallan presidentti käyttää päätösvaltaa valtioneuvostossa presidentin esittelyksi poliittisessa kielenkäytössä kutsutussa päätöksentekokokoonpanossa. Presidentti tekee päätöksensä valtioneuvoston ratkaisuehdotusten pohjalta. Parlamentaarinen kate yltää tällöin koko valtioneuvostoon.

  Tasavallan presidentin käyttäessä päätösvaltaa ulkopolitiikan alalla yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, parlamentaarinen kate tarkoittaa näissä asioissa keskeisintä foorumia, hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittista ministerivaliokuntaa, presidentin puheenjohdolla.

  Erinäisillä erityisaloilla, kuten tasavallan presidentille kuuluvan puolustusvoimien ylipäällikkyyden ja armahdusvallan käytön yhteydessä, parlamentaarinen kate ulottuu vain yhteen saapuvilla olevaan ministeriin. Niin on asianlaita myös silloin, kun ulkopolitiikan johtovaltaa käytetään merkitykseltään toisarvoisissa asioissa presidentin ja ulkoasiainministerin yhteistoimintana.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.4.2024: Oikeustiede:parlamentaarinen kate. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:parlamentaarinen kate.)