Oikeustiede:valtioneuvoston ratkaisuehdotus tasavallan presidentille

  Tieteen termipankista

  valtioneuvoston ratkaisuehdotus tasavallan presidentille

  valtioneuvoston ratkaisuehdotus tasavallan presidentille
  Määritelmä perustuslain mukaan tasavallan presidentti tekee päätöksensä valtioneuvostossa sen ratkaisuehdotuksesta
  Selite

  Vuoden 2000 perustuslain ehkä merkittävin muutos vuoden 1919 hallitusmuodon kauden päätöksentekojärjestelmään liittyi pyrkimykseen tasavallan presidentin päätösten sitomisesta ns. parlamentaariseen katteeseen. Vastuukatejärjestelmän mukaan tasavallan presidentti joko tekee valtioneuvoston ennalta valtioneuvoston yleisistunnossa päätetyn ratkaisuehdotuksen mukaisen päätöksen tai sitten päättää palauttaa asian uuden ratkaisuehdotuksen tekemistä varten.

  Ratkaisuehdotusjärjestelmän ulkopuolella merkittävää osaa presidentin toimivallasta käytetään vapaamuotoisesti. Tärkein vapaamuotoisen päätös- ja toimivallan alue on Suomen ulkopolitiikka (mm. päätöksenteko kansainvälisistä velvoitteista), jota johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa (PeL 93.1 §).

  Jos presidentti ei päätä asiasta valtioneuvoston ratkaisuehdotuksen mukaisesti, asia palautuu valtioneuvoston valmisteltavaksi. Asiassa voidaan tehdä uusi ratkaisuehdotus. Valtioneuvosto voi myös antaa eduskunnalle muusta kuin lain vahvistamista, virkaan nimittämistä tai tehtävään määräämistä koskevasta asiasta selonteon. Tämän jälkeen asiasta päätetään eduskunnan selonteon johdosta hyväksymän kannanoton mukaisesti, jos valtioneuvosto eduskuntapäätöksen jälkeen tätä ehdottaa.

  Perustuslain 58 § säätää eräät tasavallan presidentin päätökset tehtäväksi ratkaisuehdotusmenettelyn sääntelystä poiketen muilla tavoin, pääosin ilman ratkaisuehdotusta. Niinpä valtioneuvoston ja sen jäsenen nimittäminen ja ero (valtioneuvoston kokoonpanomuutokset), päätös ennenaikaisista eduskuntavaaleista (eduskunnan hajottaminen), uuden valtioneuvoston nimittäminen, armahduspäätökset sekä eräät Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetut päätökset tehdään ratkaisuehdotuksetta.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Jyränki&Husa2012, SaraviitaI2011

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Oikeustiede:valtioneuvoston ratkaisuehdotus tasavallan presidentille. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtioneuvoston ratkaisuehdotus tasavallan presidentille.)