Oikeustiede:ulkoministeri

  Tieteen termipankista

  ulkoministeri

  ulkoministeri
  Määritelmä ministeri, jonka toimialaan kuuluvat suhteet muihin valtioihin ja kansainvälisiin hallitusten välisiin järjestöihin
  Selite

  Ulkoministeri on valtioneuvoston jäsen, jonka toimialaan suhteet valtioihin ja kansainvälisiin hallitusten välisiin järjestöihin kuuluvat. Hän johtaa ulkoministeriötä, ja hän vastaa ulkopoliittisesti merkittävien kannanottojen ilmoittamisesta muille valtioille ja kansainvälisille hallitusten välisille järjestöille. Tehtävään kuuluu myös tasavallan presidentin avustaminen ulkopolitiikan johtamisessa ja sen parlamentaarinen valvonta. Ulkoministeriö avustaa muita ministeriöitä ja valtionhallintoa kansainvälisten asioiden yhteensovittamisessa Ohjeet edustustoille on toimitettava sen kautta.

  Ulkoministeri voi presidentin ja pääministerin ohella kansainvälisen oikeuden mukaan edustaa Suomea kaikissa valtiosopimusten tekovaiheissa ilman valtakirjaa samoin kuin antaa yksipuolisen sitoumuksen (ks. kansainvälinen velvoite). Ulkoministeri on asemansa nojalla jäsen valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa ja EU-ministerivaliokunnassa.

  Ulkoministeriössä voi olla ulkoministerin ohella myös yksi tai useampi muu ministeri. Ministeriössä on ollut yleensä ulkomaankauppaministeri, kehitysyhteistyöministeri ja pohjoismaisen yhteistyön ministeri. Ulkoministeriön muilla ministereillä on vain rajoitettu valta puuttua ministeriön varsinaiseen budjettiin ja henkilöhallintoon. Heillä ei ole myöskään oikeutta edustaa Suomea valtiosopimusten tekemisessä ilman valtakirjaa. Ulkomaankauppaministeri on ulkoministerin tavoin myös EU-ministerivaliokunnan jäsen.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ora Meres-Wuori

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Oikeustiede:ulkoministeri. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ulkoministeri.)