Oikeustiede:pouvoir neutre

  Tieteen termipankista

  pouvoir neutre

  pouvoir neutre (luo nimityssivu)
  Määritelmä pouvoir neutre on ranskalaisessa valtio-oikeudellisessa teoriassa 1800-luvun alussa kehitetty käsite, joka oli tarkoitettu ilmaisemaan kuninkaalle perustuslaillisena monarkkina erotettujen valtio-oikeudellisten valtuuksien kokonaisuutta
  Selite

  Pouvoir neutre-teorian hahmotteli Benjamin Constant ensi kerran jo kirjoituksessaan Principes de politique (1815). Kuninkaanvallan ohella hän erotti valtiossa toisistaan toimeenpanovallan, edustusvallan ja tuomiovallan, joiden käyttö oli annettu kolmelle valtapoolille. Kun niistä jokaisen toimivalta oli rajallinen, siitä Constantin mukaan seurasi jännitteitä, pyrkimyksiä toimivallan ylittämiseen. Siksi tarvittiin neutraali valta (un pouvoir neutre), joka kuuluisi kuninkaalle, huolehtimaan siitä, että kolme muuta valtapoolia pysyisivät toimivaltansa rajoissa.

  Constantin mukaan osa korkeimman hallitusvallan tehtävistä oli luokiteltavissa "passiivisen" ja osa "aktiivisen" vallan käytöksi. Neutraali valta oli passiivista valtaa. Valtuuksiin, joita kuningas "sovittelutarkoituksessa" henkilökohtaisesti ja itsenäisesti käyttäisi, Constant halusi lukea ministerien nimittämiseen ja erottamiseen, edustuslaitoksen hyväksymien lakien vahvistamisen, vallan hajaannuttaa edustuslaitoksen kamari ja määrätä ennenaikaiset vaalit, vallan määrätä edustuslaitoksen kamarien istuntokausista, tuomarien nimittämisen, armahdusvallan ja ulkoasiainvallan.

  Pouvoir neutren alan Benjamin Constant määritteli edellä kuvatuin tavoin niin laajaksi, ettei siinä saattanut kysymys olla enää muiden valtapoolien valtuuksien tasapainottamisesta, vaan hallitsijan aseman korostamisesta.

  Kun Suomessa vuonna 1919 päätettiin uudesta hallitusmuodosta, siihen otettu luettelo tasavallan presidentille kuuluvista valtuuksista ei suuresti poikennut Benjamin Constantin esittämästä luettelosta. Hallitusmuodolla pyrittiin, kuten K.J. Ståhlberg ilmoitti, luomaan "lainalainen mutta luja ja tehokas hallitusvalta".
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Antero Jyränki

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.5.2024: Oikeustiede:pouvoir neutre. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:pouvoir neutre.)