Oikeustiede:ministerimyötävaikutus

  Tieteen termipankista

  ministerimyötävaikutus

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  ministerimyötävaikutus
  Määritelmä parlamentarismiin liittyvä valtioneuvoston ja yksittäisen valtioneuvoston jäsenen, ministerin, osallisuus päätöksenteossa tasavallan presidentin päätösten saattamiseksi ministerivastuun välityksin oikeudellisen ja poliittisen vastuunalaisuuden katteeseen
  Selite

  Suomalaisessa parlamentarismissa tasavallan presidentillä on erinäisiä valtaoikeuksia l. toimivaltuuksia, joita presidentti käyttää oman harkintansa mukaan, eikä pelkästään vahvistamalla esimerkiksi hallituksen jo tekemät päätökset. Osaa tästä toimivallasta käytetään presidentin esittelyksi kutsutussa valtioelimessä, jossa saapuvilla presidentin lisäksi ovat kaikki valtioneuvoston jäsenet. Näissä tilaisuuksissa presidentti tekee päätöksensä valtioneuvoston yleisistunnossaan jo ennalta päättämän ratkaisuehdotuksen pohjalta. Presidentti ei kuitenkaan ole sidottu ratkaisuehdotukseen, vaan hän voi palauttaa sen uuteen valmisteluun. Jos sen sijaan presidentti päättää asian ratkaisuehdotuksen mukaisesti, koko valtioneuvosto ja yksittäiset ministerit ovat oikeudellisessa ja poliittisessa l. parlamentarismin mukaisessa vastuussa päätöksestä.

  Eräissä tapauksissa asia ratkaistaan em. vastuukatteen puitteissa, mutta ratkaisuehdotuksitta (mm. uuden hallituksen nimittäminen ja valtioneuvoston vapauttaminen tehtävästään, ennenaikaisten vaalien määrääminen ja armahdusasiat).

  Joissakin tapauksissa presidentti päättää toimivaltaansa kuuluvasta asiasta kuten armahduksesta tai sotilaskäskystä vain yhden ministerin tullessa tällöin oikeudelliseen ja poliittiseen vastuuseen päätöksestä.

  Ulkopolitiikan alaan kuuluvissa asioissa päätöksiä ei tehdä määrämuotoisesti lukuun ottamatta sitä, että oikeudellisesti sitovat päätökset käsitellään valmisteluvaiheen jälkeen valtioneuvoston yleisistunnossa silmällä pitäen ratkaisuehdotuksen tekemistä asiassa tasavallan presidentille. Pääasiassa ne ratkaistaan ns. yhteistoimintamenettelyssä valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa, joskus vain presidentin ja ministerin yhteisymmärryksen pohjalta.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 16.6.2024: Oikeustiede:ministerimyötävaikutus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ministerimyötävaikutus.)