Oikeustiede:valtioneuvoston valiokunnat

  Tieteen termipankista

  valtioneuvoston valiokunnat

  valtioneuvoston valiokunnat
  Määritelmä perustuslain 67.2 §:ssä tarkoitettu ministerivaliokunta valtioneuvostossa käsiteltävien asioiden valmistelua varten
  Selite

  Perustuslain sanamuodon mukaan valtioneuvostolla "voi olla ministerivaliokuntia". Asetuksena annettavan valtioneuvoston ohjesäännön (3.4.2003/262) 25-28 §:n mukaan valtioneuvostossa on ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta, EU-ministerivaliokunta, raha-asiainvaliokunta ja talouspoliittinen ministerivaliokunta. Valiokunnat toimivat pääministerin puheenjohdolla lukuun ottamatta ulko- ja turvallisuuspoliittista ministerivaliokuntaa. Silloin, kun tasavallan presidentti osallistuu tämän valiokunnan kokouksiin, hän toimii puheenjohtajana. Kunkin valiokunnan sihteeristönä toimii toimialakohtainen vastuuministeriö.

  Ministerivaliokuntien päätöksin ei suoraan voida päättää valtioneuvoston ratkaisuehdotuksista tasavallan presidentille. Niistä päätetään valtioneuvoston yleisistunnossa. Ratkaisuehdotuksien tosiasiallinen sisältö muotoutuu tosin usein hallituksen iltakoulussa, ministerivaliokunnissa tai hallituksen ministeriryhmien puheenjohtajien kokouksissa.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SaraviitaI2011, TiihonenS1990

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 30.11.2023: Oikeustiede:valtioneuvoston valiokunnat. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtioneuvoston valiokunnat.)