Oikeustiede:valtioneuvoston oikeuskansleri

  Tieteen termipankista

  valtioneuvoston oikeuskansleri

  valtioneuvoston oikeuskansleri
  Määritelmä tasavallan presidentin nimittämä, valtioneuvoston yhteydessä toimiva riippumattomaksi muodostettu ja huomattavin valtuuksin varustettu viranomainen, jonka tehtävänä on valtioneuvostoon ja yleensä julkisen vallan käyttöön kohdistuva yleinen laillisuusvalvonta
  Selite Oikeuskansleria yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa kuvataan usein ylimmiksi laillisuuden valvojiksi heidän suuren riippumattomuutensa ja valvontatehtävänsä laaja-alaisuuden vuoksi.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Mikael Hidén

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:valtioneuvoston oikeuskansleri. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtioneuvoston oikeuskansleri.)