Oikeustiede:hallituksen iltakoulu

  Tieteen termipankista

  hallituksen iltakoulu

  hallituksen iltakoulu
  Määritelmä valtioneuvoston jäsenten (ministerien) vapaamuotoinen kokous, jossa valmistelevasti ja sanonnan poliittisessa merkityksessä lopullisesti päätetään merkittävimmät hallituksen päätettäväksi tulevat asiat
  Selite

  Yleensä tärkeimmät asiat, ennen niiden esille tuloa valtioneuvostossa, käsitellään hallituksen iltakoulussa. Se sai alkunsa 1930-luvulla, kun silloinen pääministeri A. K. Cajander kutsui hallituksen jäsenet luokseen keskiviikkoisin keskustelemaan torstaipäivän yleisistunnon asioista. Nimitys iltakouluksi johtui Cajanderin rehtorimaisesta puheenjohtotavasta.

  Iltakoulu on pääministerin puheenjohdolla toimiva ministereiden epävirallinen kokous, jonka kutsuu koolle pääministeri. Iltakoulu pidetään yleensä keskiviikkoisin klo 17.00.

  Iltakoulun luonteeseen kuuluu, että siellä ei tehdä muodollisia, virallisasiakirjoille merkittäviä ja asiakirjajulkisuuden piirissä olevia ratkaisuja. Iltakouluun osallistuvat ministereiden lisäksi hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat, valtioneuvoston oikeuskansleri, pääministerin valtiosihteeri ja valtioneuvoston viestintäjohtaja. Päätösvaltaisuusäännöksiä ei ole.

  Iltakoulun sihteerinä toimii pääministerin poliittinen erityisavustaja tai muu pääministerin määräämä henkilö. Hänen laatimansa muistiinpanot ja pöytäkirjat eivät ole julkisia asiakirjoja.

  Valtioneuvoston jäsenet ovat oikeudellisessa ja poliittisessa ministerivastuussa iltakoulun päätöksistä järjestelyn epävirallisesta luonteesta huolimatta.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Oikeustiede:hallituksen iltakoulu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallituksen iltakoulu.)