Oikeustiede:ministeriö

  Tieteen termipankista

  ministeriö

  ministeriö
  Määritelmä valtioneuvostossa oleva hallinnonalan ylin viranomainen, joka käyttää sille säädettyä päätösvaltaa ja vastaa toimialallaan valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta sekä hallinnon asianmukaisesta toiminnasta
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Olli Mäenpää

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 20.4.2024: Oikeustiede:ministeriö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ministeriö.)