Oikeustiede:hallituksen nimittäminen

  Tieteen termipankista

  hallituksen nimittäminen

  hallituksen nimittäminen
  Määritelmä perustuslain 61 §:ssä yksityiskohtaisesti säännelty menettely, jossa eduskunta neuvottelee uuden valtioneuvoston kokoonpanosta ja ohjelmasta sekä valitsee neuvottelutuloksen synnyttyä pääministerin, jonka tasavallan presidentti nimittää tehtävään. Pääministerinimityksen jälkeen presidentti nimittää muut valtioneuvoston jäsenet pääministerin esittämän luettelon mukaisesti ja vapauttaa entisen valtioneuvoston tehtävästään.
  Selite

  Vuonna 2000 voimaantulleen perustuslain keskeisenä tavoitteena oli vahvistaa suomalaista parlamentarismia ja eduskunnan asemaa suhteessa tasavallan presidenttiin. Vuoden 1919 hallitusmuodon ajoilta oli runsaasti kokemuksia siitä, miten tasavallan presidentti oli voimaperäisesti vaikuttanut pääministeri- ja hallituskoalitiovalintoihin.

  Eduskunta käynnistää hallitusneuvottelut ja pääministeriä, muita valtioneuvoston jäseniä sekä hallitusohjelmaa tarkoittavat neuvottelut. Kun eduskuntaryhmät ovat käyneet neuvottelut - säännön mukaan edellisissä eduskuntavaaleissa suurimman eduskuntaryhmän saavuttaneen puolueen eduskuntaryhmän valitseman henkilön puheenjohdolla - neuvottelut käydään eduskunnan ulkopuolella niiden puolueiden välisinä, jotka ovat sopineet hallitusyhteistyöstä. Neuvottelutuloksesta ilmoitetaan tasavallan presidentille, joka ilmoittaa eduskunnalle pääministeriehdokkaan. Tämän jälkeen eduskunnan täysistunto äänestää pääministerin henkilöstä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HE232/88, PeVL10/89, KastariP1940, LaaksoS1975, SaraviitaI2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.5.2024: Oikeustiede:hallituksen nimittäminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallituksen nimittäminen.)